Petitie Aram En Familie


Gast

/ #173

2016-01-22 17:04

Ik vind het goed dat er een strenger immigratiebeleid gevoerd wordt. Niet alle gevallen kunnen individueel bekeken worden. Het moet echter mogelijk zijn om sommige gevallen wél individueel te bekijken.
Ik ken de jongen/familie niet en eerlijk gezegd ga ik er geen nacht slecht van slapen wat de uitkomst ook mag zijn. Dit neemt niet weg dat ik het hem wel zou gunnen.

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren aan 3000 mensen.

Leer meer...