Middelburg Geen asielzoekerscentrum op het Swerf-Rust terrein


Gast

/ #98

2014-07-17 05:59

Met zoveel werkzoekende, voedselbankers, en behoeftige ouderen is er geen plek voor nog meer kostgangers. Men moet wel in zijn eigen onderhoud kunnen voorzien.