Nederlands Vanzelf Sprekend


Gast

/ #24

2013-12-22 13:31

Omdat onverbasterd Nederlands van levensbelang is voor de
moedertaalsprekers van de Dietse landen, van Zuid-Vlaanderen tot
voorbij Pretoria!