Nederlands Vanzelf Sprekend

"Jacob van Artevelde"

/ #22 Verdediging Nederlands bittere noodzaak

2013-12-21 23:28

Voor haar verdediging hoeft de Nederlandse taal helaas ook niet meer te rekenen op de overheid, die in alle lagen van het onderwijs het Engels doorvoert. In het bedrijfsleven is het Nederlands op sterven na dood en de evolutie van verkavelingsvlaams en poldernederlands rukt ook steeds verder op. Particuliere initiatieven om het Nederlands als beschaafde omgangstaal in Nederland-Vlaanderen te behouden verdienen niet alleen onze ondersteuning, maar moeten ook gebundeld worden: van versnippering naar eendracht.