Behoud Theater De Fransche School

Joost

/ #5 Aan de late kant

2013-12-14 18:01

Jammer dat de petitie pas komt nu de bezuinigingen al besloten zijn. In april-mei was het effectiever geweest. Nu rest alleen de poging op op een andere manier door te starten of de verkiezingen van maart volgend jaar