Neen tegen windmolens in dichtbevolkte gebieden


Gast

/ #16 Re:

2013-11-12 11:24

#15: -

geachte,

wij hebben zoveel mogelijk mensen proberen bereiken mischien was u niet thuis op de dag dat er iemand is langs geweest.

Indien u graag beroep wil aantekenen aangezien u in de buurt woont kan u me een mail sturen naar tegenwind@telenet.be en dan leggen wij u uit hoe u te werk dient te gaan. U kan al eens kijken naar de onderstaande procedure:

Burgers

Top

 

Een beroep indienen tegen een net afgeleverde milieuvergunning 

* Heeft een bedrijf in je buurt net een milieuvergunning gekregen van de gemeente, en wil je daartegen in beroep gaan?
Dan moet je dit beroep indienen bij het provinciebestuur. Hiervoor richt je een aangetekende brief aan de deputatie (contactgegevens onderaan deze pagina).

De brief moet vergezeld zijn van:

 

  • een bewijs van betaling van dossiertaks (stort hiervoor 6,20 EUR op rekeningnr. 375-1110990-31 (BE04 3751 1109 9031) van Departement LNE, met vermelding 'Vlarem-dossiertaks'),
  • een attest van bekendmaking (dit kan je krijgen op je gemeentelijke milieudienst).

* Heeft een bedrijf net een milieuvergunning ontvangen van de deputatie en wil je hiertegen beroep aantekenen?

Dat doe je bij de Vlaamse overheid - afdeling Milieuvergunningen(contactgegevens onderaan deze pagina). Ook hier moet je een bewijs van betaling van dossiertaks (6,20 EUR - te storten op 375-1110990-31 (BE04 3751 1109 9031)) en een attest van bekendmaking bijvoegen.

Heeft een bedrijf in beroep een milieuvergunning ontvangen (hetzij van de deputatie of van de minister)?

Dan kan je enkel nog een zogenoemd schorsings- of annulatieberoep instellen bij de Raad van State (contactgegevens onderaan deze pagina).

Hoe je dat precies moet doen, kan je navragen bij dienst Milieuhygiëne.

Aanspreekpunten

Top

Contacteer je gemeentelijke milieuambtenaar bij vragen over een aanvraag of melding. Bij specifieke vragen over je dossier dat in behandeling is bij de provinciale diensten, contacteer dan de dienst Milieuhygiëne.

Contact

dienst Milieu- en natuurvergunningen
PAC Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent

Raf Barzeele- raf.barzeele@oost-vlaanderen.be
tel.09 267 78 78

 

De deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent

Vlaams minister van Leefmilieu
p/a Vlaamse Overheid - afdeling Milieuvergunningen
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel

Raad van State
Aarlenstraat 94-102
1040 Brussel