Petitie tegen de stopzetting van de 6 meertalige onderwijsproject


Gast

/ #107

2011-05-19 11:25

Geachte,

Ik ben werkzaam als logopediste in de dienst Rivage den Zaet, dienst geestelijke gezondheidszorg in Brussel. Ik begeleid verschillende kinderen die het OETC-project volgen en heb regelmatig contacten met Foyer. De medewerkers van Foyer vormen een belangrijke brug tussen school, hulpverlening en gezin. Het OETC-project is volgens mij een zeer belangrijk project zowel voor de schoolloopbaan van de kinderen, hun welbevinden, hun toekomst als de integratie van het hele gezin binnen onze gemeenschap. Ik betreur het dan ook ten zeerste dat zo'n belangrijk project in een moeilijke context als Brussel zomaar ineens zonder overleg wordt stopgezet. Dat is echt onbegrijpelijk. Ik hoop dat de minister dat ook inziet en zijn mening zal herzien.

Met vriendelijke groeten,
Véronique Meekers
logopediste