Geen gemeenschappelijke eerste graad s.o.

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Dit discussie-onderwerp is automatisch gecreëerd voor petitie Geen gemeenschappelijke eerste graad s.o..


Gast

#1

2014-05-24 12:06

Zowel de argumenten als de onderzoeken en vooral mijn waardering voor de grote onderwijsdeskundigheid van Raf sterken mijn overtuiging. Onderwijsvernieuwing is nodig maar niet in de richting van afbraak maar wel naar inschakeling van de nieuwe leermiddelen en -uitdagingen nodig voor de wereld van morgen. Goed onderwijs blijft ontwikkelend onderwijs d.w.z. met de huidige kennis ,middelen en wegen een stap of stappen verder gaan. Ieder mens moet dit kunnen doen naar zijn of haar vermogens maar moet daarvoor de beste (onderwijs-)kansen krijgen. Ontwikkelend onderwijs vergt differentiatie in doelstellingen en wegen(intentionaliteit), maar ook de wil om verder te gaan dan wat er is of kan (transcendentie) en vooral motivatie/goesting(zingeving) om te leren.Het spoort helemaal niet met uitstel van keuze en voorkoming van consequenties.Waar men kan kiezen (en dat is hier) moet je dat proces al zo vroeg mogelijk op gang brengen. Het komt er op aan om (uit)- wegen en eventuele vangnetten te voorzien. Een gemeenschappelijke eerste graad SO blijft echter wel een uitstel van keuze met geen enkele garantie naar motivatie,ontwikkelingsdoel of vooruitgang. Er zijn andere formules denkbaar die als uitweg of vangnet kunnen dienen om een keuze (en de consequenties) te ondersteunen.