Inspecteur Huurman moet blijven!

Inspecteur Huurman moet blijven! / Mededelingen / Hervatting maagverkleiningen ? Klachten blijven liggen ! / Opmerkingen


Gast

#1

2014-01-26 01:44

Huurman heft toch al een baan op Aruba of Bonaire ?!
sasj

#2 *sigh*

2014-01-26 05:20

Mijn vader heeft ook al sinds vorig jaar een klacht ingediend bij de inspectie in verband met een foutieve handeling door de heer Fa Si Oen, waarvan hij nu na 3 jaar van zijn operatie een chronische ziekte lijdt. We zijn nog steeds in afwachting van hoe het allemaal zal aflopen.