Pollen van de papslag!

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Dit discussie-onderwerp is automatisch gecreëerd voor petitie Pollen van de papslag!.


Gast

#1

2013-05-16 14:12

vraag aan de gemeente een financieel equivalent van de winst op de papierslag, hoeven jullie er niks voor te doen!

Gast

#2

2013-05-16 16:25

Ikzelf zit ook in een jeugdbeweging en snap het nut van dergelijke geldinzamelingen. Ik hoop dat het jullie lukt en steun jullie alvast in deze strijd!

Gast

#3

2013-05-16 17:45

Zoals hierboven reeds vermeld, vraag een compensatie voor het verlies van jullie inkomsten.

Gast

#4

2013-05-16 19:16

Dit betekent dat jullie al 50 jaar aan bewustwording werken bij de burgers in Westmalle om te recycleren en afval te sorteren. Je moet eens uitrekenen hoeveel geld jullie daarmee bespaard hebben tvv de gemeente, hoeveel tonnen gewicht jullie uit de gewone huisvuilophaling gehouden hebben, lang voor er sprake was van selectieve huisvuilophaling. Hoeveel bomen er daardoor gespaard bleven van de kap en hoeveel zuivere lucht dat heeft opgeleverd voor de gemeenschap -vandaag moet België 'schone lucht kopen'- Voor hoeveel geld schone lucht heeft chiro Westmalle gezorgd? En wat jullie jarenlange volharding betekend heeft voor al die burgers om bewust te worden. Als de selectieve afvalinzameling vandaag goed werkt, heeft de chiro van Westmalle (en met hen honderden andere plaatselijke jeugdvereningen)mee gezorgd voor het installeren van de juiste attitude in de geesten en het handelen van de doorsnee-burger. Hoeveel zou het de gemeente en de overheid kosten om zo'n breed draagvlak zelf te creëren? En nu gaat een privéfirma lopen met de opbrengsten dankzij jullie jarenlange inspanningen? Er klopt hier duidelijk iets niet. Stel de oneerlijkheid aan de kaak: als jullie zelf ook een commerciële firma waren, heette dit 'broodroof'. Laat de stem van de benadeelde kinderen en jongeren horen. Kom op voor jullie rechten! Vanwege een 50jarige nostalgische oudpapier-ophaler van chiro Berlaar-Heikant.
Fonz

#5

2013-05-17 08:05

Dit is niet alleen in Malle het geval maar in de meeste gemeenten waar de jeugdbewegingen een papier-/ijzerslag deden. Alles moet blijkbaar gecommercialiseerd worden de dag van vandaag en jeugdbewegingen krijgen het steeds moeilijker om activiteiten te organiseren...

Gast

#6

2013-05-17 08:23

Vergeet niet dat een aantal leden van het gemeentebestuur ooit zélf nog in de chiro waren en wellicht zélf nog in een papierslag mee liepen.