Houdt de Eemnesser polder (boeren)groen !!!!!

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Dit discussie-onderwerp is automatisch gecreëerd voor petitie Houdt de Eemnesser polder (boeren)groen !!!!!.


Gast

#1

2012-03-15 23:16

Eerst Laren, toen Blaricum en nu Eemnes zonder Melkveehouders? Dat kan toch niet! Wat zijn de polders daar zonder boeren??? Een boer kan in deze tijd niet meer overleven zonder nevenfuncties!
Als ook dàt niet meer mag dan is de boer binnenkort een uitgestorven soort. Of is juist dat de bedoeling? "Niet vergeten, zonder boeren geen eten!"
Groet vanuit Rheinland-Pfalz waar overheid en bevolking het nog over "onze boeren" heeft en niet over "die boeren"...

Gast

#2

2012-03-15 23:23

De polder wordt goed beheerd door de boeren in combinatie met de bedrijfsmatige uitvoering, daarbij met respect rekening houdend met de gehele flora en Fauna, wat uitstekend werkt, laat dit zo, want mede daardoor kunnen wij alle genieten van een prachtig werkzaam beheerd natuurgebied op een hele respectvolle wijze.

Gast

#3

2012-03-15 23:48

De boeren in Eemnes zijn ontzettend goed bezig met het weidevogel beheer, en dat werpt zijn vruchten af. Steun ze zodat de weidevogels nog toekomst hebben in onze prachtige polder.

Gast

#4

2012-03-16 00:36

Wees trots op alle boeren en laat ze leven. Geef ze de ruimte om de laatste boeren in Eemnes het hoofd boven water te laten houden.

Gast

#5

2012-03-16 02:00

Ik ondersteun deze actie ..

Gast

#6

2012-03-16 16:51

Deze coaltie is meer bezig Eemnes af te breken dan op te bouwen.

Gast

#7

2012-03-16 17:18

De polder is het mooiste wat er is dus door de boeren onstaan dus hou hem leef baar voor de boeren
Kies een pseudoniem

#8 Onderwerp

2012-03-16 21:04

Schrijf een reactie...

Gast

#9

2012-03-16 21:26

Dit is een belachelijk bestemmingsplan! Steun de sympathisanten

Gast

#10

2012-03-16 21:45

Een mooie groene polder hoort bij Eemnes, niet alleen voor de boeren maar ook om te wandelen of fietsen moet deze polder blijven zoals hij is!!!!!!

Gast

#11

2012-03-16 22:03

houdt de Eemnesserpolder zoals hij nu is en laat de boeren hun werk doen zoals ze altijd gedaan hebben en wees trots op deze mensen. Ze doen het niet alleen voor zichzelf maar ook voor jou en mij.

Gast

#12

2012-03-17 12:25

De Eemnesserpolder is een prachtig gebied dankzij de boeren en deze moeten niet belemmerd worden bij het uitvoeren van hun boerenbedrijf

Gast

#13

2012-03-17 13:44

Zeer goed initiatief.
Eemnessser polder de mooiste van Europa.
Werelderfgoed.

Gast

#14 Re: helemaal mee eens, laat de polder voor wat hij nu is

2012-03-17 15:33

land eigenaar in de eemnesser polder

#15 Re: ook wij houden an de polder, gemaakt en beheerd door de boeren. Gemeente denk na

2012-03-17 15:37

weldenkende liefhebber van de polder
Gast

#16

2012-03-17 18:11

Een melkveehouder kan vaak zonder neveninkomsten niet overleven. Het is dus een noodzaak voor de betreffende groep om die mogelijkheid in stand te houden. In het verlengde daarvan is het ook voor de instandhouding van het polderlandschap belangrijk. Immers dat landschap wordt voornamelijk door de boeren in stand gehouden.

Een Eemnesser

#17

2012-03-17 18:37

Laat van Ijken eens zelf met zijn klompen door de mest lopen. Waar zijn we zijn zonder onze boeren? Eemnes mag trots zijn op hun boeren. Die behandel je niet zo!

Gast

#18

2012-03-17 19:05

De Hr v Ijken heeft in het verleden alles gedaan om de boerderijen in de polder tegen te houden. Nu "ruikt" hij revance om het de boeren zuur te maken. Gram halen heeft zoiets en betuigd van zeer slechte politiek. Niets natuurliefhebber, gewoon een klein kind wat ooit zijn zin niet heeft gekregen en het nu op een vieze manier recht wil trekken. Dorspsbelang kan beter veranderd worden in dorpstoneel. En nog een slechte acteur ook!

Gast

#19

2012-03-17 20:13

Ik ben momenteel 86 jaar en altijd midden tussen de boeren gewoond sinds 1966, die alle liefde en zorg voor hun land hebben gegeven en nog steeds geven. Afblijven die burgers.

Gast

#20

2012-03-18 13:15

Boerenbelang? Burgerbelang? Buitenluibelang?

Nee zegt de Schepen van Eemnes, die door diezelfde boeren, burgers en buitenlui in de gelegenheid werd gesteld om voor een periode van vier jaar de bestuurlijke beslissingen voor hen te mogen nemen , het is (het) Dorpsbelang.
Het dorpsbelang en het belang van Dorpsbelang is om oa. de leefbaarheid en de economische weerbaarheid van de agrarische bedrijven in de onderhavige gebieden in stand te houden.
In het Coalitieakkoord 2010-2014, definitieve versie 17-03-2010, staat het volgende vermeld: "Het voor Eemnes zo karakteristieke landschap ten oosten van de Wakkerendijk-Meentweg verdraagt geen verdere bebouwing, doch wij erkennen dat de agrariërs zeer belangrijk zijn voor het behoud van de polder. Bebouwing bij bestaande agrarische bedrijven om de agrarische functie te versterken, mits daarvoor de noodzaak wordt aangetoond, moet mogelijk
zijn."
Verder staat in het akkoord vermeld: “Het vanaf december 2009 gevoerde en in gang gezette beleid zal in hoofdlijnen worden voortgezet. Aansluitend daarop zal er ruimte (moeten) zijn voor nieuw of aangepast beleid op basis van maatschappelijke ontwikkelingen, (de)centralisatievoornemens en mogelijk verlaagde uitkeringen van de rijksoverheid.”

Welnu, wat is het probleem? Het coalitieprogramma biedt alle ruimte, nu nog de wil!


Gast

#21

2012-03-18 14:54

Wij als organisatie van www.mogenwijwatvragenboer.nl weten hoe het is dat er negatief tegen boeren en hun omgeving aangekeken wordt. Vorig jaar zijn wij begonnen met dit evenement en in 2012 doen we het opnieuw! We willen burgers laten zien hoe boeren 'boeren' en dat dat tegenwoordig duurzaam is! Veel mensen zien Megastallen als negatief en iets verkeerds! Wij en boeren zien het als iets innovatiefs en iets duurzaams waar boeren in kunnen investeren om nog duurzamer en gezonder en beter te gaan boeren! Maar dat kan niet als burgers en de overheid dit kappot willen maken! Denk daarom eerst 3x na voordat je zegt dat een megastal slecht is!

Gast

#22

2012-03-18 20:41

Houdt de Eemnesser polder boerengroen!

Gast

#23

2012-03-18 22:00

sorry, maar het is heeft beheerd en niet beheerT hoor.

Gast

#24

2012-03-18 23:00

Er wordt al zoveel onder het mom van ontwikkeling/vernieuwing verpest aan de natuur maar ook voor de boerenbedrijven..(o.a. ook in de Flevopolder) dat het maar eens een halt toegeroepen moet worden.. Beslissingen die Gemeenteraden nemen zijn niet altijd goed doordacht, daarbij zijn zij na een tijdje vertrokken en de burger/boer zit ermee.

Gast

#25

2012-03-19 12:23

Laten we niet alles ontgroenen in Nederland!!