Red Lokaal 01 Antwerpen in naam van de beeldende kunst!


Gast

#1

2012-02-20 16:17

Onderteken aub deze petitie in naam van de beeldende kunst.

Gast

#2

2012-02-20 16:54

Losgekoppeld van het Zuid is Lokaal 01 een artistiek ankerpunt op de nog niet platgetreden paden rondom en doorheen de Antwerpse binnenstad.
Het is immers van groot belang dat kunst, geografisch gezien, niet alleen maar wordt ingebed in de meer "aantrekkelijke" (lees economisch
interessante) plekken in een stad. Bij het wegvallen van Lokaal 01 zou de "artistieke" getto-vorming rond het M HKA nog meer opvallen.
Tevens wordt dan het besef dat deze zuidelijke "bubble" reeds lang is
leeggezogen nog veel groter. Ook dat het nog verder vacuum trekken van de
artistieke werkvloer - door bv. initiatieven als Lokaal 01 financieel lam
te leggen - de vervlakking binnen de kunst bevordert. Als een soort
ranzige choco op een uitgedroogd Frans brood wordt hedendaagse kunst
dunner en
dunner uitgesmeerd. Puurheid wordt niet meer gesmaakt...
Kwaliteit sluimert tussen de kieren van de stad. Achter schrale gevels en
boven historische smeerputten! Het zijn plaatsen waar (jonge) kunstenaars
op een frisse manier een project kunnen uitwerken, onder het argus-oog van
geprikkelde en kritische geesten.
Directe repliek op artistieke experimenten zijn van fundamenteel belang.
Zeker voor jonge, beginnende kunstenaars. Persoonlijk merk ik op de
academies zeer weinig van dit belangrijk en onontbeerlijk aspect. Bij
Lokaal 01 wordt aan
dit gemis op een constructieve manier gesleuteld.
Een grote fout is ook dat kunst tegenwoordig meer en meer gezien moet
worden als
een afgewerkt en verkoopbaar product. Het mooie aan Lokaal 01 is dat men
de
werkperiode voorop plaats. Productie zonder de evidentie van een product
als eindresultaat. De werkperiode moet kunnen bekeken worden.
Bekritiseerd dus. Feedback geven hierdoor aan actieve kunstenaars is een
praktijk
die niet aan bod komt in de vele galeries in een stad, en daarom de
grootste verdienste is van Lokaal 01.
Lokaal 01 is de smeerput onder de werkvloer van de hedendaagse kunst.
Jonge (internationale) kunstenaars komen zich hier laten reviseren en
scherpstellen, zich voorbereiden op een rigoureuse road trip doorheen de
wildernis van de kunst en de wereld, met het Lokaal 01-team als GPS.

L.J.A.D. Creyghton
Gast

#3

2012-02-20 17:29

Kennelijk gaat Belgie Nederland achterna in de cultuurbarbaarse bezuinigingen. Laat dat alsjeblieft niet gebeuren met een van de meest bijzondere platforms voor beeldende kunst in Belgie: Lokaal 01


Gast

#4

2012-02-20 18:44

Lokaal 01 is één van die plekken die eerder als een gas in de lucht van het kunstenlandschap fungeren dan dat het een oogmerk op de landkaart is. Een plek bij uitstek voor wereldvreemde papieren dossierkunst. Voor kunst die enkel leeft in het subsidieaanvraagdossier en vervolgens met mondjesmaat maar vooral met niet teveel branie op hoogstens één avond en dat enkele schrale keren per jaar getoond wordt. Een plek die de beeldende kunst in de voorbije jaren vooral een papiersmaak heeft gegeven en door navelstarige netwerkerij de band met een publiek, laat staan een publieke opinie compleet verloren is.
Dus ja, misschien is het wel tijd om eens te bekijken hoe nodig Lokaal 01 wel is en hoe nodig de betrokkenen bij Lokaal 01 het vinden dat Lokaal 01 blijft bestaan. Ik ben benieuwd om te zien of Lokaal 01 blijft bestaan omdat de initiatiefnemers het een noodzaak vinden, of dat het daarentegen zoals wel vaker een initiatief is dat vooral is ingegeven door de mogelijkheid om het te financieren door een subsidiedossier in te dienen en dan vier jaar op rozen te zitten.

Gast

#5

2012-02-20 19:22

Ik onderschrijf de petitie. Het lijkt er op dat de beginnende kunstenaar langzaam aan vogelvrij wordt verklaard, gezien de accumulatieve werking die optreed als gevolg van de talloze recente politieke beslissingen t.a.v. kunst en cultuur.

Gast

#6

2012-02-20 19:29

Lokaal 01 is altijd een bijzonder belangrijk podium geweest voor beginnende kunstenaars. Door Lokaal 01 de subsidie te onthouden ontneemt u juist deze kwetsbare groep een mogelijkheid zich te presenteren en een publiek te verwerven.
Andreas Peeters

#7 Re:

2012-02-20 19:58

#4: - Het accent ligt bij Lokaal 01_Antwerpen inderdaad eerder op het begeleiden en ondersteunen van jonge kunstenaars die werken aan een eigen project, dan op het promoten van hun product. Een werkperiode van ongeveer een maand wordt gevolgd door een publiek gesprek en een tentoonstelling van één week. Voor iemand kan exposeren bij een  galerij die een 'oogmerk op de landkaart' is, zijn plekken als deze waar jonge kunstenaars een maand lang onderzoek kunnen doen zonder dat ze daar atelierhuur voor moeten betalen of dat ze verplicht zijn een af product te tonen, enorm belangrijk in het kunstlandschap. Overigens zijn er genoeg voorbeelden van kunstenaars die voor of na een doortocht bij Lokaal O1 geëxposeerd hebben buiten het gesubsidieerde circuit. Hoe een ruimte als deze zou moeten bestaan zonder subsidies is mij onduidelijk. Als de overheid kunstopleidingen ondersteunt lijkt het me logisch dat ze ook deze initiatieven ondersteunt zodat afgestudeerde kunstenaars een weg kunnen zoeken binnen het veld. Tenzij u van mening bent dat kunstscholen kant en klare kunstenaars moeten afleveren. Het grote aantal dossiers waar Lokaal 01 elk jaar een keuze uit moet maken is een indicatie dat de werkruimte en begeleiding die ze bieden voor jonge kunstenaars nodig is.

 


Gast

#8

2012-02-20 20:35

d

Dit bericht is verwijderd door de schrijver ervan (Toon details)

2012-02-20 20:42Gast

#10

2012-02-20 21:12

Omdat kunst alleen ons kan redden!!!

Gast

#11

2012-02-20 21:41

ruimte voor experiment en kleinschaligheid: broodnodig!!

Gast

#12

2012-02-20 21:52

Lokaal01 for president!

Gast

#13

2012-02-20 22:31

Blijven bestaan!!

Gast

#14

2012-02-21 00:26

Laat kunst niet sterven

Gast

#15

2012-02-21 00:28

ik ging er van uit dat België beter voor zijn kunst zorgde.

Gast

#16

2012-02-21 00:46

a must!

Gast

#17 Lokaal 01 in Antwerpen

2012-02-21 01:18

Ik heb daar enkele van de meest interessante experimenten en tentoonstellingen gezien in de hele regio - en dat omvat in mijn hedendaags grenzenloos wereldbeeld zowel Amsterdam als Brussel. Ik noem Eva De Leener, het project met bioloog Jan Verpooten en de installatie met Filip Vervaet e.a.

Al moet ik toegeven dat ik te weinig ben geweest. Misschien is het vooral nodig voor Lokaal 01 Antwerpen om wat aan hun communicatie en promotie te doen. Aan de kwaliteit van de projecten zal het in ieder geval niet liggen.

Gast

#18

2012-02-21 10:48

Veel geblaat en weinig wol in Lokaal 01. De schrale presentaties zijn meestal beperkt tot twee medewerkers van de organisatie zelf, de betrokken kunstenaar met enkele vrienden en de schaarse geïnteresseerde. Dat is een leuk en weliswaar interessant maar toch ook romantisch gegeven. Of daar een gesubsidieerde structuur voor nodig is? Nog gehoord van enthousiasme, vrijwillige inzet, gedrevenheid? Het is toch wel kortzichtig om te zien hoe een dergelijk simpel gegeven als Lokaal 01 schande van de daken gaat schreeuwen omdat het niet zou kunnen bestaan zonder subsidie.

Gast

#19

2012-02-21 13:29

Heel erg belangrijk dat Lokaal 01 Antwerpen open blijft. De plek voor experimentele kunst!

Gast

#20

2012-02-21 13:33

Antwerpen moet blijven!

Gast

#21

2012-02-21 14:11

Hulp aan Antwerpen

Gast

#22

2012-02-21 16:54

Speelruimte waar jonge kunst tot wasdom kan komen onder het oog van medekunstenaars en publiek is onontbeerlijk voor een cultuurminnende samenleving.

Gast

#23

2012-02-21 17:32

Hoop door deze petitie op het voortbestaan van Lokaal 01 om te mogen genieten van jullie talenten tot ver in de toekomst!
Wensen jullie veel succes met het overleven ervan op dit moment.

Gast

#24

2012-02-21 19:16

wanneer ik de staatssecretaris van nederland geloven mag, zal een heel klein clubje uitverkoren kunstenaars het lot van produktiehuizen, broedplaatsen en tentoonstellingsruimtes gaan bepalen.
dat is de omgekeerde wereld! (zoiets als goldman-sachs opnieuw de schuld van griekenland te laten uitrekenen).
laten we proberen vol te houden waar we mee bezig zijn.

Gast

#25

2012-02-22 00:09

dfhzelufezchfsqfgdsjfgggrrr