Wetenschapspopularisering

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Dit discussie-onderwerp is automatisch gecreëerd voor petitie Wetenschapspopularisering.


Gast

#1

2015-05-19 09:24

Wetenschap wordt in instellingen beoefend die gefinancieerd worden met belastingsgeld. Wetenschapspopularisering is een fundamentele vorm van respect voor de bedrage van de bevolking tot de ontplooiing van de wetenschap.

Gast

#2

2015-05-19 09:26

Ik wil meteen ook pleiten voor ofwel een opleiding populariserend schrijven, ofwel een samenwerking met actoren buiten de academische wereld die ervoor kunnen zorgen dat de resultaten van wetenschappelijk onderzoek 'vertaald' worden in populair-wetenschappelijke bijdragen. Er is een wereld van verschil tussen academisch en populariserend schrijven, en niet iedereen kan gemakkelijk van het ene naar het andere overschakelen. Bovendien moet je je doelpubliek kunnen bereiken. Ook dat is niet altijd zo eenvoudig.

Gast

#3

2015-05-19 09:35

Het behoort tot de taken van de universiteit om haar onderzoeksresultaten voor zo een breed mogelijk publiek open te stellen. Wetenschapspopularisering is daarbij essentieel. Die vorm van publiceren enz. wordt in het huidige academische milieu veel te weinig gewaardeerd. Hoewel publicaties in vooraanstaande nationale en internationale tijdschriften absoluut noodzakelijk en waardevol zijn, kan een maatschappij het zich niet veroorloven om de band met de universiteit door te knippen. Anderzijds kan de universiteit het zich niet veroorloven om zich enkel te focussen op impactfactoren en allerlei productiviteitsindices, die soms meer over onderzoeksstrategieën vertellen dan over de capaciteit om grensverleggend te denken. Laten we opnieuw streven naar een evenwichtiger visie op wat wetenschap zou moeten zijn. Dominiek Sandra, Gewoon Hoogleraar, Universiteit Antwerpen

Gast

#4

2015-05-19 14:19

In belang van erkenning en onderzoek.

Gast

#5

2015-05-19 14:26

Onderzoek is uitermate belangrijk. Ik voer zelfs onbezoldigd mijn onderzoek uit omdat ik het brede publiek kennis wil maken met mijn aanbevelingen.

Eva De Koning - forensisch experte

S. Wenmackers

#6

2015-05-19 14:31

Suggestie om te kijken hoe Vlaamse budgetten die nu al gaan naar wetenschap enerzijds (o.a. via FWO) en naar openbare omroep anderzijds (VRT) elkaar kunnen versterken.

FWO vraagt wetenschapscommunicatie van haar bursalen: zorg dan ook dat er bij VRT een sterke wetenschapsredactie is.

Zie opiniestuk in De Standaard 19 mei 2015.


Gast

#7

2015-05-19 21:15

Omdat ik 100 % overtuigd ben van het belang van deze actie.

Gast

#8

2015-05-20 09:25

Ik vind het belangrijk dat wetenschappelijke kennis voor een breed publiek toegankelijk blijft en vind het mooi dat er academici zijn die daar talenten voor hebben.

Gast

#9

2015-05-20 13:10

Als wetenschapsjournalist kan ik nog wel wat extra input uit Vlaanderen gebruiken.

Gast

#10

2015-05-20 18:20

Omdat ik mij jarenlang als wetenschapsjournalist bezig heb gehouden met het brengen van wetenschappelijk onderzoek onder de mensen. Ik vond het wel erg jammer dat de petitie in een taalgebruik vervat was die mij erg tegenstond, zowel qua woordkeuze als zinsbouw.

Gast

#11

2015-05-21 07:54

Als de academische overheid popularisering niet valoriseert en au serieux neemt, wordt heel het maatschappelijke discours beheerst door populistische meningen.

Gast

#12

2015-05-21 08:31

Het dichten van de kloof tussen wetenschap en alledaagse kennis is noodzakelijk om deze complexe wereld beter te begrijpen (helpt o.m. simplismen te vermijden) en om waardering voor onderzoek te vergroten (wetenschappelijk onderzoek en humaniteit zijn geen contrasten).

Gast

#13

2015-05-21 09:05


Omdat ik als coördinator van en namens de deelnemers aan het Denkers Programma "Flanders Future as a Knowledge Society" ( http://www.kvab.be/denkersprogramma/projecten-vlaanderen-kennismaatschappij.aspx) , deze opinie deel.De toestand van Wetenschapscommunicatie - en dus ook wetenschappelijke geletterdheid ( en niet alleen STEM) is in Vlaanderen erbarmelijk.

Gast

#14

2015-05-21 21:48

Zeer nuttig!

Gast

#15

2015-05-22 08:06

Het is niet alleen belangrijk om wetenschap te communiceren naar het brede publiek, maar evengoed naar andere wetenschappers. En dat lukt alleen door helder en overtuigend te communiceren. Vandaag begrijpen wetenschappers elkaar vaak niet. Dat vormt een enorme barrière voor interdisciplinair onderzoek.

Met The Floor is Yours hebben we een platform gecreëerd waar we onderzoekers helpen om helder en overtuigend te communiceren. Daarin gaan we soms heel ver. Zo organiseren we 'de Wetenschapsbattle' waar onderzoekers presenteren voor kinderen tussen 6 en 12 op de lagere school. Een deelnemende wetenschapper zei daarover: 'Presenteren voor kinderen is de allerbeste leerschool om alle overbodige ballast uit je verhaal weg te laten'.

Meer info op http://thefloorisyours.be. Ik werk heel graag mee om de boodschap van de petitie verder uit te dragen.

Hans Van de Water, The Floor is Yours

Gast

#16

2015-05-27 16:32

Op onze dichtbevolkte wereld hebben we wetenschappelijk onderbouwde oplossingen nodig om tot een duurzame samenleving te komen. In een democratische maatschappij beslist de bevolking wat er moet gebeuren. Dat kan niet zonder een goed begrip van de wetenschap achter de opties. Het huidige niveau van discussies in de media en bij de burgers is van een bedroevend niveau, gedreven door mythes eerder dan onderbouwde kennis.

Gast

#17

2015-05-30 12:33

Dit is absoluut een goede zaak.

Gast

#18

2015-05-31 07:26

Omdat wetenschappelijke kennis misschien niet de enige, maar wel de voornaamste voorwaarde is voor de overleving van de menselijke soort.

Gast

#19

2015-06-02 02:40

omdat ik al meermaals kritiek heb gehoord op het misbruik rond wetenschappelijke publicaties + omdat ik Nederlands belangrijk vind

Gast

#20

2015-06-02 07:17

Ik wordt doodziek van al die onzin van de pseudoscientisten en homeopatie e.d.

Gast

#21

2015-06-02 07:59

Verbeteren van de weerbaarheid tegen kwakzalverij.

Gast

#22

2015-06-02 09:08

Nederlands dreigt als wetenschappelijke taal in Vlaanderen en Nederland te worden verdrongen door het Engels. Dat is onaanvaardbaar want ondemocratisch.

Gast

#23

2015-06-02 09:56

Alhoewel er voor mezelf gen voor- of nadelen aan verbonden zijn, vind ik de vragen in deze petitie heel terecht.

Gast

#24

2015-06-03 07:36

Omdat een lans breken voor heldere communicatie mijn missie is.
Wetenschapsjournalist
Gast

#25

2015-06-03 07:43

Tot en met de jaren negentig besteedde de openbare omroep veel meer middelen en zendtijd aan populair-wetenschappelijke tv-programma's, op TV1 en TV2 (later één en Canvas). De huidige toestand? Het lijkt wel alsof ze daar bang zijn geworden van wat iets meer inspanning vergt. In de jaren 1987-'89 maakte ik tv-reportages voor de dienst wetenschappen van de BRT (tv). Ook toen was veel meer mogelijk. Waarom is er nu geen actualiteitsprogramma meer over wetenschap? Omdat alles een plaats in het journaal of in andere programma's kan krijgen en krijgt? Niet geloofwaardig. Een gebrek aan durf en aan respect voor de burgers. Terwijl de burgers almaar beter geschoold geraakten, nam de wetenschapspopularisering almaar meer af. Ook in kranten en tijdschriften. Het ligt ook aan de 'pers- en pr-diensten' van de universiteiten en wetenschappelijke instellingen. Oppervlakkigheid en een weetjesverspreidende 'cultuur', zijn vaak de oorzaak. Wetenschappers zijn nu ook minder bereikbaar voor journalisten en tv-makers, dan tien, twintig jaar geleden. Ik kan het weten, want ik ben al sinds 1979 (toen ik 20 was) onafgebroken actief als wetenschapsjournalist en documentairemaker.