Tegen gasboring op of rond Terschelling

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Dit discussie-onderwerp is automatisch gecreëerd voor petitie Tegen gasboring op of rond Terschelling.


Gast

#51

2015-02-16 17:52

weg wezen met die gasboeven!!!

Gast

#52

2015-02-16 17:57

Terschelling moet gaswinvrij blijven en ook in Groningen moeten ze er mee stoppen of alleen voor binnenlands gebruik !!

Gast

#53

2015-02-16 18:01

De natuur is het produkt van Terschelling en de andere Waddeneilanden. Aantasting van dit produkt betekent achteruitgang van het toerisme, dus van de inkomsten van de eilanden. Met boringen heeft slechts een kleine (steenrijke) elite er baat bij. Niemand anders. Ook de Nederlandse burger niet. Daarnaast zal het aardbevingsgebied zich alleen maar uitbreiden. En dat met de Noordzee aan de ene kant en de Waddenzee aan de andere kant. Een hevige aardbeving kan hier ECHT rampzalig uitpakken.

Gast

#54

2015-02-16 18:03

Het mooie Terschelling mag niet dezelfdeckant opgaan als Groningen
gast

#55

2015-02-16 18:04

Blijf van de wadden af!!!!!!!!

Kijk naar Groningen!!!!!

Schandalig hoe op geld beluste rovers hier een voet tussen de deur willen krijgen.

Oerol fan

#56

2015-02-16 18:04

Het mooie Terschelling mag niet dezelfde kant opgaan als Groningen


Gast

#57

2015-02-16 18:06

Het is van de zotte dat een groot deel van Nederland (zie ook Groningen) op deze manier (geld) naar de knoppen geholpen wordt.

Gast

#58

2015-02-16 18:16

Ik vind het een zeer bedroevende zaak dat zels werelderfgoed niet veilig is voor regenten en kapitalisme

Gast

#59

2015-02-16 18:35

Laat de terschellingers en de mooie natuur daar niet hetzelfde overkomen als de Groningers.

Gast

#60

2015-02-16 18:36

Niet opzoek naar gas maar naar andere vormen van energie die niet schadelijk zijn voor het milieu

Gast

#61

2015-02-16 18:38

Waarom mag er normaal bijna niks in de natuur (kleinschalige activiteiten van bewoners) en boring toestaan met kans op grote schade aan milieu kan wel?
Problemen die kunnen ontstaan:
Verstening van grond kan infiltratie problemen geven,waardoor wateroverlast kan ontstaan zeker in combinatie met bodemdaling;
Vervuiling van grondwater m.b.t. drinkwaterwinning;
Te verwachten zwaar werkmaterieel kan enorme schade aan wegen en riolering toebrengen. Wordt dit wel mee gecalculeerd met de zogenaamde compensatievergoeding;
Dan zal er weinig geld meer over blijven voor die zogenaamde Terschelling duurzaam trend, welke een vals lokkerje is om boring naar gas toe te kunnen staan;
Scheuren in woningen kan en mag niet acceptabel zijn bij ontstaan van (latere) aardbevingen.
Een boring zou misschien kunnen ver genoeg op zee zodat Terschelling zelf daar geen last van heeft
m.b.t. bodemdaling en stabiliteit,dit zou onderzocht moeten worden.
Waar het bijvoorbeeld wel kan is midden tussen Terschelling, Vlieland en Harlingen (zuidwal concessie) waar gas gewonnen wordt omdat alleen het wad zou kunnen zakken,dat doet het ook maar het wad is dynamisch en zal weer zorgen voor aanzanding van geulen en zandplaten.


Gast

#62

2015-02-16 18:45

Zolang er heel veel gas naar t buitenland wordt verkocht , is er mi geen noodzaak om op deze wonderschone plek te boren .

Gast

#63

2015-02-16 19:00

Handen af van Skylge!!!

Gast

#64

2015-02-16 19:02

Gaat onherroepelijk ten koste van de natuur en niet te vergeten grote kans op aardbevingen zoals in Groningen.
Dat moet NIEMAND willen! Kom jaarlijks voor een vakantie naar het eiland. Het zou mij zeer na aan het hart gaan als op of überhaupt in de nabijheid van een waddeneiland wordt geboord!

Gast

#65

2015-02-16 19:05

Tulipoil handen weg van Terschelling.
Veel geluk en niet opgeven


Gast

#66

2015-02-16 19:14

Er is nog niet genoeg kapot gemaakt in dit land door het fijne afbraakkabinet.
Zelfs het mooiste stukje van Nederland moet nog naar de kloten worden geholpen door die idioten in den haag.
Mensen kom aub in opstand, het is genoeg.

Gast

#67

2015-02-16 19:23

Terschelling moet beschermd worden.

Gast

#68

2015-02-16 19:40

Terschelling... even sterk.... "half Europa valt over het kabinet als ze aan Terschelling komen!"
Het hoeft geen "verdronken land van" te worden!!

Gast

#69

2015-02-16 19:55

Maak al dat moois niet kapot voor geld.

Gast

#70

2015-02-16 19:58

Geen gasboringen waddengebied!
Génis

#71

2015-02-16 20:08

Het Noorden wordt de grond in geboord - dank je wel Den Haag!

 


Gast

#72

2015-02-16 20:08

Gas boren op dit mooie stukje natuur ,
notabene wereld erfgoed ,Gewetenloos
?

Gast

#73

2015-02-16 20:29

Laat de wereld heel... We overleven ook zonder gasboringen!!!

Gast

#74

2015-02-16 20:34

Ik ben absoluut tegen gasboring op of rond Terschelling. Niet alles hoeft te wijken voor het grote geld.

Gast

#75

2015-02-16 20:46

mooiste islanden van nl moet niet vervuild worden