Extra kans voor NT2-cursisten wegens coronacrisis.

Open brief aan onze Overheid

Beste Overheid,

Cursisten NT2 (Nederlands tweede taal) die lager geschoold zijn hebben het, net als veel andere groepen waar armoede hoogtij viert, zwaar te verduren in deze Coronatijden. Vaak zijn ze plots technisch werkloos en zitten ze thuis in hun mini-appartement met hun kinderen. De kinderen helpen met hun – soms bergen – huiswerk is moeilijk, de rekeningen betalen nog moeilijker. En in deze aartsmoeilijke omstandigheden komt er nog een taak bij: Nederlands leren. Want de cursus loopt door, via afstandsonderwijs. Mét nieuwe leerstof, mét evaluaties: dat zijn de richtlijnen van de Overheid voor het volwassenenonderwijs. Alles moet doorlopen, we doen alsof er niets aan de hand is: de show must go on.

Geen probleem, hoor ik u denken, elke les die ze kunnen meepikken, is mooi meegenomen, toch? Zeker weten. En veel leerkrachten NT2 doen dezer dagen ook keihard hun best om leerstof op een digitale manier aan te bieden. Ze wringen zich in alle bochten om de studenten te bereiken: opbellen, whatsapp-berichtjes sturen, facebook, het digitale platform van de school enzovoort. Maar hier wringt nu net het schoentje: veel laaggeschoolde cursisten kunnen deze lessen simpelweg niet meepikken. Ze hebben geen computer, en als ze er één hebben nemen hun kinderen die in beslag. Ze zijn digitaal ongeletterd en kunnen er niet mee overweg. Velen onder hen hebben nog niet eens een e-mailadres en kunnen met moeite naar een website surfen. Ze missen de essentiële vaardigheden die nodig zijn om online les te kunnen volgen – los van het feit dat het vaak ook simpelweg onmogelijk is, thuiszittend met kinderen en financiële zorgen. Ze hebben andere dingen aan hun hoofd.

Geen probleem, hoor ik u weer denken, dan herhalen ze de cursus later toch gewoon, als heel deze coronacrisis achter de rug is? Wel, daar wringt het andere schoentje: de cursisten mogen, van overheidswege, de modules maar twee keer herhalen met vrijstelling van inschrijvingsgeld. Met andere woorden, ze hebben een beperkt aantal kansen om te slagen voor een module. Slagen ze niet, dan zijn ze een beurt, een kans, kwijt. Als hun beurten op zijn, is het gedaan met Nederlands leren – tenzij ze de volle pot aan inschrijvingsgeld betalen, een bedrag dat de meesten absoluut niet kunnen ophoesten.

Samengevat: een grote groep anderstaligen, de groep in armoede, zonder computer en zonder digitale vaardigheden, valt volledig uit de boot. Niet alleen missen ze hun lessen Nederlands, ook worden ze daar nu ook nog eens voor ‘gestraft’: zij zullen ‘niet geslaagd’ zijn op het einde van deze module en zo hun beurt verliezen. En veel cursisten die lager geschoold zijn, hebben helaas àl hun beurten broodnodig. De modules zijn sowieso al kort: op 2,5 maanden moeten zij zich een 20-tal (!) competenties eigen maken.

Beste Overheid, dit is geen kwestie van onwil om niet te studeren, dit is overmacht. Niemand heeft er baat bij als al deze mensen, die wel willen studeren maar nu niet kunnen, hun kansen op Nederlands leren door deze coronacrisis verliezen – integendeel. Het is net enorm belangrijk dat we iedereen aan boord proberen te houden. De crisis vraagt veel flexibiliteit van ons allen: misschien kan er in de regelgeving ook de nodige flexibiliteit aan de dag gelegd worden? Dat cursisten die nu, door overmacht de lessen niet meer kunnen volgen, geen kansen verliezen? En cursisten die wél de lessen in afstandsonderwijs kunnen volgen, moeten dat natuurlijk kunnen blijven doen.

Wij, NT2-leerkrachten doen ontzettend ons best om flexibel om te gaan met deze situatie, maar nu botsen we op een muur. Daarom de vraag, in naam van duizenden leerkrachten en duizenden studenten Nederlands: neem hen geen kans af als ze nu niet slagen, scheld hen deze beurt kwijt en geef hen een extra kans om de module te herhalen.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Lola Wuyts om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...