Extra herkansingen vanwege Corona

Op het Gerrit van der Veen College krijgen leerlingen in 4HAVO/ 5VWO voor al hun SE's 2 herkansingen per jaar. Dit is vergeleken met andere scholen, zoals het Ignatius waar per SE-week 1 herkansingsmogelijkheid gegeven wordt, al weinig. Voor ons blijft dit reglement staan, waar scholen als het Ignatius dit jaar 5 herkansingen krijgen. 

Het is bij eenieder bekend dat veel leerlingen tegen extra obstakels aanlopen wegens de lockdowns. We zitten nu al voor het tweede jaar op rij thuis en we hoeven niet meer duidelijk te maken wat dat met ons doet. Docenten en leerlingen moeten nogsteeds wennen aan een nieuwe vorm van lesgeven en leven, die niet te vergelijken is met voorgaande jaren. Weinig tot geen uitlaatkleppen, zoals sport, feestjes en vrienden. Veel zelf thuis moeten doen, mede door de minder leerzame online lessen. Onze motivatie is op, dit merk ik zowel bij mijzelf als al mijn vrienden die ik erover spreek. We willen allemaal graag het jaar halen maar weten niet meer hoe dit voor elkaar te krijgen. 

Met al deze veranderingen in ons (school)leven, blijft het PTA hetzelfde. Terwijl deze is opgesteld voor de reguliere vorm van lesgeven en krijgen. Een extra herkansing zou ons helpen voor de CE's, want door deze herhaling kunnen we de stof beter reproduceren. Ook biedt het ons de mogelijk onszelf opnieuw te bewijzen, waar dit eerder niet ging wegens barre omstandigheden. We begrijpen dat de middelbare school niet alleen gaat om kennis, maar ook om ervaring in plannen en leren. Toch zijn wij van mening dat we genoeg moeilijkheden ondervinden om een extra herkansing hier niets van af te laten doen. 

82% van de jongeren heeft of zit tegen een burn-out aan en we weten hoe graag jullie ons hiermee willen helpen. Een extra herkansing gaat dit niet oplossen, maar we zouden ons wel gehoord voelen en het zou de stress kunnen verlagen. Zoals bij examenklassen en op andere scholen wordt gedaan, zou bij ons ook gekeken moeten worden naar aanpassingen van het huidige PTA. Al jaren krijgen we te horen dat het voorexamenjaar het zwaarste is dus we begrijpen niet waarom wij hierin dan geen ondersteuning krijgen. 

Overwegende het voorgenoemde zijn wij van mening dat leerlingen minstens één extra herkansing zouden moeten krijgen. Het is niet redelijk ons aan dezelfde maatstaven te laten voldoen als voorgaande jaren, wegens de huidige omstandigheden. Zeker niet als ons dat benadeelt ten opzichte van andere scholen. Een extra herkansingsmogelijkheid biedt volgens ons enkel voordelen. Andere scholen laten zien dat dit mogelijk is, dus waarom ons geliefde Gerrit dan niet? 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen geef ik 5 vwo leerlingen toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...