EUROPA: DOLFIJNEN : VRIJ!

Circus met wilde dieren mag niet meer in België sinds een tiental jaar. Dolfinaria zijn ook circussen met wilde waterdieren, velen zelfs gevangen genomen uit hun natuurlijk milieu, de zee. Dus ook dit moet stoppen!  Documentaires leren ons dat wilde dieren het moeilijk hebben in gevangenschap, ook in gewone dierentuinen, en zeker de grote roofdieren, zoals leeuwen, ijsberen , orka's en ja, ook dolfijnen. Ze kunnen niet leven volgens hun natuurlijke instincten, jagen , zich voortplanten en leven volgens eigen familieverband, in vrijheid, in open zee maar moeten voor het plezier van dwaze mensen kunstjes uitvoeren louter voor commercieel winstbejag van de uitbaters. Nee, de bezoekers leren er niets bij over de dieren, ook geen respect want ze roepen met de luide muziek, terwijl de dieren zeer geluidsgevoelig zijn! Hier een goede bron van info die je NIEt krijgt in dolfinaria: http://www.flabber.nl/artikel/10-intrigerende-en-bizarre-feiten-over-dolfijnen-die-je-misschien-nog-niet-wist-45704

Schrijnende Verhalen uit de dolfinaria-wereld:

Baby dolfijn sterft voor zijn tweede verjaardag door Chloor en vuil water, opgehoopt in zijn verteringsorganen.

Dolfijn sterft door verwondingen door gevecht met andere dolfijnen.

Dolfijnen slaan van frustratie met kop tegen de afsluiting en dit geeft verwondingen, hersenbloedingen.

Dolfijnen worden misbruikt als circusattractie: breuken aan de rug door overbelasting , mensen die er al lachend op staan tijdens de shows.

Acute trauma/bloedingen. Dolfijnen krijgen stress door verveling, het onnatuurlijk leven zonder jacht en normaal familieverband en kilometers zwemmen.

Algemeen bij dolfijnen zijn chronische oogslijmvliesinfecties oorzaak is zeker de chloor in water. Grotere vatbaarheid voor ziekten door stress.

In het wild worden ze normaal tot 40 a 50 jaar.In de  USA is er een onderzoek geweest over dolfijnen in gevangenschap: 83%  sterven voor 20 jaar , de helft werd geen 10 jaar! (Sunsentinel newspaper)

De vele verwondingen, chronische ziekten en vroege sterfgevallen die dolfijnen te beurt vallen in gevangenschap vertellen ons dat het tijd is om deze wrede, sadistische circussen te stoppen. In alle delen van de wereld voert men acties hiertegen, nu pas 7/5/2016: Empty the Tanks! Van Zweden tot Australië, Japan tot Canada: van noord naar zuid, van oost naar west. Met duizenden activisten en gewone burgers van de hele wereld die inzien dat dit lijden niet meer kan.

De senaat in Australië en de dierenbescherming geven toe dat de dieren lijden onder hun gevangenschap! Een dierenarts die in Brugge met de dolfijnen werkt zegt:" ja, natuurlijk zouden ze beter af zijn in hun natuurlijke omgeving, niet gevangen!" Deze laatste schandvlek van dolfijnenleed in België moet verdwijnen, samen met de vele andere in Europa, Nederland: Harderwijk, Frankrijk: zeker ook drie, en alle andere landen!  

Onze Duitse dierenactivisten van Pro Wal zullen op het einde van hun tour door Europa in Brussel halthouden voor een protest aan het Europees parlement. Dit gaat door op zaterdag 4 juni, van 11 uur 'smorgens tot rond 14 uur aan het SCHUMANPLEIN, BRUSSEL, BELGIE.

Deze petitie zal dus zeker een steun zijn voor hun actie! Komen jullie ook , met zoveel mogelijk demonstranten om dit duidelijk te maken aan onze beleidsmakers? DANKUWEL!

We vragen EUROPA om een WETTELIJK VERBOD te maken op  ALLE DOLFINARIA van haar grondgebied zodat de dieren krijgen waar ze recht op hebben: een natuurlijk leven in DE VOLLE ZEE!

(foto: dolfijn met typische, algemene verwonding door het chloorwater: ontstoken ogen)

getekend: eigenaar Petitie Dierenpolitie Vlaanderen, face-book Community