Erkenning en behandeling van endometriose en adenomyose

Wij, de ondergetekenden, roepen op tot meer aandacht voor endometriose en adenomyose, een chronische aandoening die miljoenen vrouwen wereldwijd treft. Endometriose veroorzaakt ernstige pijn, vruchtbaarheidsproblemen en een verminderde kwaliteit van leven. Ondanks de impact ervan, blijft endometriose en adenomyose vaak ondergediagnosticeerd en onderbehandeld.  

Wij verzoeken de volgende maatregelen te nemen:

  1. Verbeterde voorlichting: Er moet meer bewustzijn worden gecreëerd over endometriose en adenomyose onder het grote publiek, gezondheidswerkers en beleidsmakers.  

2. Snellere diagnose: Er moet meer onderzoek worden gedaan naar methoden voor vroegtijdige detectie van endometriose en adenomyose, en er moeten richtlijnen worden opgesteld om de tijd tot diagnose te verkorten.  

3. Toegankelijke behandeling: Er moeten meer behandelopties beschikbaar zijn, waaronder medicamenteuze therapieën, chirurgische ingrepen en alternatieve benaderingen, en deze moeten voor alle patiënten toegankelijk zijn.

  4. Ondersteuning van patiënten: Er moet meer ondersteuning komen voor vrouwen die leven met endometriose en adenomyose, waaronder psychologische steun, toegang tot gespecialiseerde zorgteams en financiële ondersteuning voor behandelingen.  

5. Onderzoeksfondsen: Er moet meer financiering worden toegewezen aan onderzoek naar de oorzaken, behandelingen en mogelijke genezing van endometriose en adenomyose.

Wij roepen de relevante autoriteiten, gezondheidsorganisaties en beleidsmakers op om actie te ondernemen en de last van endometriose en adenomyose voor vrouwen overal te verminderen.endometriose.jpg 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Emanuella Sadal-Croes om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...