Fibromyalgie en cvs in België

 

 anoniem intekenen kan via : fibromyalgie.belge@gmail.com

met vermelding naam, voornaam, woonplaats, geboortedatum , email adres, dit kan ook elke volwassenen in uw onmiddellijke omgeving doen , dan verwerken we via word2016 manueel , uw gegevens in de petitie

 

De aandoening fibromyalgie , cvs, me is complex,daarbij krijgen de patienten niet alle tools die ze nodig hebben, integendeel sedert 2017 , is zelfs de terugbetaling van  kinesistherapeutische behandelingen drastisch terug geschroefd.

 Daarom richten wij aan het fedraal parlement , de regering , en minister van volksgezondheid M. De Block deze petitie / vraag.

1) de aandoening te erkennen , om de mensen ( jongeren , volwassenen , ouderen ) voldoende medische adequate zorg te verlenen , dmv van kinesistherapie, medicatie ,psychologische zorg, onderzoeken door onderzoekers naar oorsprong en - behandeling op lange termijn , en preventie maatregelen , -onderzoeken;

2) de mensen die noodgedwongen (tijdelijk) niet kunnen werken en daardoor nu met allerlei andere redenen op de mutualiteit staan te erkennen voor hun oorspronkelijke aandoening nmlk. fibromyalgie

3) ook wordt de impact op de naasten van de fibromyalgie, cvs, me patient vergeten , meestal blijven zij dan ook in de kou staan , en moeten hun weg zoeken naar psychologische ondersteuning, meestal worden ook maar een beperkt aantal consulten vergoed

 4) vergeet uw handtekening niet via uw email te bevestigen voor de registratie , anders is dit niet geldig, enkel inwoners van België kunnen geldig intekenen.

Indien u uw handtekening niet openbaar wilt maken kunt u deze ook altijd sturen naar : fibromyalgie.belge@gmail.com : met volgende gegevens: naam voornaam geboorteplaats, woonplaats email adres.

Elke volwassene in een gezin/familie kan intekenen.

Delen is lief

 hartelijk dank alvast.

 Elke persoon mag voor de petitie geldig te laten zijn , maar 1keer handtekenen, en zich registreren .

We hebben minimum 5000 handtekeningen nodig , maar ook hier geldt hoe meer hoe beter.

geef Fibromyalgie , cvs, me een stem en gezicht , en de mensen erkenning

hartelijk dank voor uw steun