Erken de klinisch seksuoloog als autonoom, interdisciplinair werkend gezondheidszorgprofessional

Geachte Heer, 

Geachte Mevrouw, 

Geachte Dokter, 

 

Als Vlaamse Vereniging voor Seksuologie verdedigen wij de belangen van de Belgische Seksuologen, samen met onze partnerorganisatie de Société des Sexologues Universitaires de Belgique (SSUB). 

Al jaren ijveren wij voor een wettelijke erkenning van de klinisch seksuloog als autonoom gezondheidszorgprofessional. In 2016 bereikten we in ons streven een mijlpaal toen de Hoge Gezondheidsraad (HGR) een advies formuleerde waarin ze een duidelijke omschrijving geeft van de klinisch seksuoloog als autonoom, interdisciplinair opgeleid en werkend gezondheidszorgprofessional (Advies 9333, HGR, 2016).

Recent vroeg dhr. Vandenbroucke, federaal minister van volksgezondheid, de Federale Raad voor Geestelijke Gezondheidszorgberoepen (FRGGZB) om een advies te formuleren met betrekking tot seksuologische zorg, vertrekkende van het advies geformuleerd door de Hoge Gezondheidsraad. 

Vandaag stellen wij als beroepsverenigingen, VVS en SSUB, vast dat de (FRGGB) het advies van de HGR niet volgt en de klinische seksuologie wilt reduceren tot een subspecialisatie binnen de geestelijke gezondheidszorg. Dit is een visie waar wij niet achter kunnen staan. 

Om onze positie kracht bij te zetten vragen wij uw ondersteuning voor onze gedeelde visie als VVS, SSUB, in lijn met het advies van de HGR, dat:

· Een biopsychosociale opleiding en aanpak essentieel is voor de klinische seksuologie.

· Seksuologische zorg op het kruispunt van de medische en geestelijke gezondheidszorgzorg staat en niet verengd kan worden tot een specialisatie van één van beide.

· Het opleidingsprofiel van de klinisch seksuoloog blijk geeft van een ruimere waaier aan instroommogelijkheden, met dezelfde competenties qua seksuologische zorg bij uitstroom. Deze interdisciplinariteit is een noodzaak voor kwaliteitsvolle seksuologische zorg én zorgt ervoor dat de klinisch seksuoloog breed én meer gespecialiseerd inzetbaar is.

Hopend op uw ondersteuning, 

 

Vlaamse Vereniging voor Seksuologie (VVS)

Société des Sexologues Universitaires de Belgique (SSUB)

download42.png

images65.png

 

 

 


Vlaamse Vereniging voor Seksuologie (VVS)    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Vlaamse Vereniging voor Seksuologie (VVS) om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...