Er moeten directe sancties worden verbonden aan datalekken voor bedrijven.

Momenteel is het niet melden van een datalek strafbaar. Het lek op zich is dat niet per se. Daar moet wat aan veranderen.

Hackers worden steeds handiger en de overheid begrijpt veel te weinig van cybercriminaliteit en heeft een slecht beleid. Bedrijven met persoonlijke gegevens van klanten dragen de verantwoordelijkheid hier zorgvuldig mee om te gaan en deze zeer goed te beveiligen. Toch wordt hierin te weinig geïnvesteerd. Onze gegevens zijn niet bij alle bedrijven even veilig en zelfs niet bij alle overheidsinstanties. Denk ook aan bijvoorbeeld RIVM en GGD. Die twee lekken als poreuze babyluiers. Dat betekent dat we ze deze vrijheid en verantwoordelijkheid niet toe kunnen vertrouwen zonder "stok achter de deur."

Aan een datalek moeten daarom voor bedrijven en instelling directe strenge sancties verbonden worden. Dit ter bescherming van al onze persoonlijke gegevens. Anders liggen al onze gegeven over een paar jaar op straat.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Gitaar2508 om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...