Er moet een containerpark blijven te Mariakerke of Raversijde.

- Het kan niet zijn dat de bewoners van Mariakerke en Raversijde naar het containerpark aan de verbrandingsoven

  moeten rijden.