Er moet betere hulp komen voor eetstoornissen

De hulp voor eetstoornissen en nu in het speciaal anorexia is op dit moment niet goed. De opnames worden 9/10 keer als triggerend ervaren en geeft vaak extra trauma’s. Behandelingen zijn vaak gericht op het lichamelijk deel en het eten ipv wat erachter zit.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik DecidED to willing om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...