Energiecompensatie Zwembad de Startsprong Gemeente Houten

De gemeente Houten heeft onlangs de “subsidie regeling energiecompensatie” opengesteld.

Wij hopen voor deze subsidie in aanmerking te komen, al wordt het een lastig verhaal.

De subsidie regeling is voor maatschappelijke organisaties en voor maatschappelijke activiteiten. Gezien de hoge energieprijzen, ook voor ons is deze met 250% gestegen en de huurprijs met 14,5%, is het zeer wenselijk om voor deze subsidie in aanmerking te komen.                                                                                                              Echter is de subsidie, tot nu toe, nog alleen voor instellingen met een gemeenschappelijk belang. Wij worden gezien door de politiek als commercieel. Met ,oa deze petitie, willen wij aantonen, dat zwemles geven zeker een maatschappelijk belang heeft. Zwemonderwijs is een maatschappelijk iets.

Ieder kind in Nederland moet leren zwemmen vindt men.

Om sterker te staan willen wij een petitie aanbieden aan de wethouder van financien van de gemeente Houten. Vandaar dat wij willen vragen, als jullie het er mee eens zijn, deze petitie te ondertekenen en ons te ondersteunen in de strijd om ook de subsidie te verkrijgen.

Volgende week willen wij deze petitie aanbieden voorafgaand aan de vergadering van het college van Ben W.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Jeroen peek om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...