EIS OP DE TOEGANKELIJKHEID IN DE PRIVAAT SECTOR

Voor mensen met een beperking, ouderen, mensen met een tijdelijke beperking, mensen  met kinderkoetsen, e.a., blijft de toegankelijkheid tot gebouwen in de privaatsector zorgwekkend.

Dertien jaar na de wettelijk regelgeving (BVR) op toegankelijkheid eisen wij dat deze wordt toegepast en gehandhaafd in de privaat sector zoals horeca, winkels, apotheken, praktijken van dienstverlening als dokters, kinesisten, psychologische hulpverlening, logopedisten, kinderdagverblijven en nog vele andere.

Toegankelijkheid bevordert de participatie, vermindert de isolatie en verhoogt het welbevinden van de betrokken mensen.


Ervaringsdeskundigen: Ivo Konings, Paul Vangenechten, Els Tiri    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Ervaringsdeskundigen: Ivo Konings, Paul Vangenechten, Els Tiri om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...