Einde Coronawet

Wij burgers van Nederland  

Constateren dat:

- De tijdelijke wet maatregelen covid 19 ingesteld per 1 december 2020, welke is bedoeld als noodwet om een juridische basis te bieden aan tal van corona maatregelen.

- Deze corona maatregelen zijn ingesteld bedoeld als een tijdelijke maatregel tegen een ernstig virus met als gevolg een buitengewone belasting voor de gezondheidszorg.

- Het virus met de nieuwe Omikron variant is gemuteerd tot een zeer besmettelijk maar ook tot een zeer mild virus met zeer weinig tot geen ziekenhuis opnames.

- De Noodtoestand met de bijbehorende maatregelen nu al 2 jaar duurt en een steeds hogere maatschappelijke prijs vraagt, op vrijwel ieder vlak van onze samenleving.

- Wanneer covid-19 de maat der dingen blijft in onze samenleving het aantal faillissementen in midden en klein bedrijf, het aantal depressies met bij jongeren, de medische neven schade door o.a. uitgestelde zorg, eenzaamheid en verdeeldheid onder de bevolking etc. nog verder zal toenemen.

- Het bij aanvang om een tijdelijke wet ging en deze dus ook tijdelijk moet zijn en deze dus niet blijvend verlengt mag worden.

- Er om bovenstaande redenen ook geen wens en noodzaak meer is tot het verder consolideren van de Noodtoestand en dus het nog verder verlengen van de tijdelijke corona wet.

- Dit dus het moment is om de tijdelijke maatrelen te beëindigen,  

Wij verzoeken:

Alle leden der 2e kamer om per direct een einde te maken aan de noodtoestand en de wet tijdelijke maatregelen covid 19 per direct op te heffen of dan wel deze wet per 1 maart niet meer te verlengen.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Walter ten Brinke om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...