We zijn tegen het raadsvoorstel van de Egyptische Poort in Bladel om bijna 50 miljoen Euro uit te geven.

Wij

PRO5 Bladel

constateren

dat wij tegen het raadsvoorstel zijn over de Egyptische Poort.

Dit om 5 redenen:

  1. 50 miljoen voor het totaal plan is veel te veel.
  2. Geen 100 woningen van 18 meter hoog.
  3.  De plaatsing en grootte van de zwemvijver zorgen ervoor dat 31 miljoen geinvesteerd wordt aan de sportvelden.
  4. De 70+ camperplaatsen, zoals nu ingetekend, zijn niet akkoord.
  5. De communicatie met de omgeving moet veel beter.

en verzoeken

Het niet doorlaten gaan van het plan voor de Egyptische Poort zoals ingelegd door het college van B&W bestaande uit de politieke partijen Bladel Transparant, VHP en CDA. Wel moeten aanpassingen komen aan het zwembad, het hoofdveld van VV Bladella en de velden en clubhuis van de korfbalvereniniging Bladella. Ook willen we maximaal 40 tijdelijke flexwoningen en een buitenzwemfaciliteit.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Rob Beeren - PRO5 om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...