Eeuwfeest zonder Eeuwfeeststraat?

Ten gevolge van de fusie Hasselt-Kortessem dreigt de Hasseltse Eeuwfeeststraat, ten voordele van een veel jongere straatnaamgenoot in Vliermaalroot, te verdwijnen.

Omdat de drie straten in de Hasseltse stadstuinwijk een historische eenheid vormen en de eigenheid van de wijk onderstrepen, ijvert de buurt om de oorspronkelijke straatnamen uit 1930 te behouden. Deze straatnamen herinneren ons aan de grote eeuwfeestvieringen van het onafhankelijke België en het Belgische vorstenhuis. Op het centrale plein werd door de gouverneur op 21 juli 1931 de gedenksteen van 1830-1930 ingehuldigd. De wijk werd in 2018 als bouwkundig erfgoed erkend. Meer info kan u vinden op onze Facebookpagina Honderd jaar Hasseltse stadstuinwijk.

Het lijkt haast een misplaatste grap, dat de naam van de Eeuwfeeststraat van de kaart verdwijnt in hetzelfde jaar als de wijk haar honderdjarige bestaan zal vieren. 

Op de digitale enquête die de stad organiseerde van 23 augustus tot 10 september 2023 reageerden 1575 deelnemers. Over de staatnamen werd met geen woord gerept. Toen op 21 december 2023 de bewoners van de Eeuwfeeststaat via een flyer vernamen dat de naam van de Eeuwfeeststraat in Hasselt zou worden geschrapt, zijn ze onmiddellijk van start gegaan met het indienen van een bezwaar en met een schriftelijke petitie. Nu gaan we digitaal!

Onderteken onze petitie om onze actie te ondersteunen. Je mailadres wordt niet gepubliceerd20201027_165331.jpgGedenksteen_eeuwfeest_België_(2).jpgScreenshot_20240222_123729_WhatsApp.jpg

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Wijkcomité Windmolenveld om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw telefoonnummer niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...