Eerbeek wakker worden!

Donderdag 30 juni is de laatste raadsvergadering, waar beslist wordt of de SOK (samenwerkingsovereenkomst) getekend wordt voor het centrumplan Eerbeek. Ons dorp heeft een kwaliteitsimpuls nodig, welke bereikt kan worden met dit centrumplan en de komst van een gemeenschapshuis (kultuurhus).


Het is van groot belang dat de Gemeente zich hiervoor gaat inzetten en dat het College gaat tekenen, want er ligt 2.3 miljoen aan subsidie van de Provincie te wachten. Dit geld is hard nodig om Eerbeek weer ‘smoel’ te gaan geven i.p.v. de verloedering die nu al plaats vindt met stukken braakliggende grond en verpauperde gebouwen.


Wilt u als vereniging bijdragen aan een gemeenschapshuis (kultuurhus) of vindt u als inwoner van Eerbeek, dat het allemaal wel lang genoeg heeft geduurd, geef dan uw goedkeuring middels een berichtje!