Een veiligere oversteek voor voetgangers Geertknolweg

de Geertknolweg in Joure is een onveilig en onduidelijk zebrapad. Auto's stoppen daardoor niet en rijden veel te hard. Dit zorgt voor levensgevaarlijke situaties.

Teken deze petitie, dan stuur ik deze op naar de gemeente, zodat wij voetgangers bij de Geertknolweg hopelijk weer veilig kunnen oversteken.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Iris om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...