EEN GROENE OASE MET EEN KUNSTWERK OP HET SINT-BERNARDUSPLEIN IN PLAATS VAN EEN WOONTOREN VAN 19 VERDIEPINGEN (64 METER HOOG)

EEN NIEUWE BESTEMMING VOOR HET SINT-BERNARDUSPLEIN IN NIEUWPOORT-BAD

Open VLD Nieuwpoort heeft het volgende voorstel aan het stadsbestuur :

Het Sint-Bernardusplein doet voor het ogenblik gedeeltelijk dienst als parking voor de buurtbewoners en een gedeelte van het plein gelegen tegen de Franslaan is privé bezit.

Het plein is in de belangstelling gekomen door een omgevingsverzoek van een bouwpromotor die er een woontoren (en zelfs twee) van 64 meter hoog wil neerpoten. Tegen de inplanting van deze 64 meter hoge woontoren werd er een petitie opgestart welke   tot op heden ongeveer 700 handtekeningen heeft verkregen, ondertussen heeft het stadsbestuur bij monde van de burgemeester ook reeds bekendgemaakt dat zij daarvoor geen vergunning zullen toekennen.  

Wij stellen voor om dit plein een nieuwe bestemming te geven en wel als volgt :  

De stad zorgt er voor om eigenaar te worden van de privégronden langs de Franslaan

Op de begane grond wordt een park aangelegd met struikbebossing, met een aantal speeltuigen voor kinderen, met een petanquebaan, en met definitieve plaatsing (waarschijnlijk in een latere fase) met het kunstwerk “Family 2021” van de poolse kunstenares Goshka Macuga, kunstwerk dat in Nieuwpoort arriveert voor de Triënnale Beaufort 2021 en hulde brengt aan de van hekserij beschuldigde Nieuwpoortse vrouwen. Ondergronds wordt een tweelagige parking aangelegd. Deze ondergrondse parking zal ondergronds verbonden worden met de ondergrondse parking van het Nieuwlandplein.  

De nieuwe bestemming van het plein betekent een méérwaarde voor de stad en zal ook voor een stuk oplossing bieden aan de huidige parkeerproblemen.

Bovendien zal de definitieve plaatsing van het kunstwerk een pluspunt zijn voor het toerisme in Nieuwpoort-Bad 

 


Herman Lenaers , Voorzitter Open VLD Nieuwpoort, voorzitter seniorenvereniging VIEF Nieuwpoort    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Herman Lenaers , Voorzitter Open VLD Nieuwpoort, voorzitter seniorenvereniging VIEF Nieuwpoort om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.