Een goed bereikbaar winkelcentrum in Raamsdonksveer

Petitie:  “Een goed bereikbaar winkelcentrum”

Raamsdonksveer 28 februari 2018.  

Het succes van een ondernemer in de detailhandel hangt in belangrijke mate af van een goede bereikbaarheid in combinatie met voldoende (gratis) parkeerplaatsen. De winkeliers in Raamsdonksveer zijn het beu!

De bereikbaarheid en parkeervoorziening schiet ernstig tekort. De winkeliers willen dat er actie ondernomen. De knip op de Keizersdijk is een doorn in het oog van veel ondernemers. Het parkeerterrein aan de Touwbaan heeft meer weg van een rondweg.

Deze maar ook enkele andere vernieuwende verkeerssituaties dragen alles behalve bij aan een bruisend winkelklimaat in het winkelcentrum! Er is gevoel van machteloosheid ontstaan bij de winkeliers in het centrum. Er komt maar geen einde aan! De politiek en ambtenarij doet maar wat het wil. Er wordt veel te weinig geluisterd naar ondernemers.

Concreet willen de winkeliers:

-    een verbeterde bereikbaarheid van het kernwinkelgebied.

-    voldoende parkeergelegenheid

-    toezegging van de wethouder om uiterst zorgvuldig met dit signaal van de winkeliers        om te gaan.

-    inspraak bij de bedachte maatregelen voor het repareren van de situatie bij de               Touwbaan

 

Vindt u het ook genoeg en ondersteunt u deze petitie aan de gemeente Geertuidenberg? Wilt u ook echt een bereikbaar winkelcentrum?   Teken dan deze petitie!


De gezamenlijke winkeliers van Raamsdonksveer    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik De gezamenlijke winkeliers van Raamsdonksveer om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...