Een efficiënte aanpak van de drugsproblematiek in Geraardsbergen

Om de strijd tegen het brutale geweld en de enorme overlast van het dealen en het druggebruik verder te zetten, wil de Drugslijn Geraardsbergen de bevolking van Geraardsbergen mobiliseren. In plaats van ons te verliezen in een opeenstapeling van individuele en weinig gecoördineerde acties, is er dringend nood aan een efficiënt en concreet drugsbeleidsplan. Een goed uitgewerkt plan is de beste manier om de problematiek in de  Oudenbergstad aan te pakken. Momenteel is daar nog geen sprake van, maar na de gemeenteraadsverkiezingen moet daar dringend werk worden van gemaakt. Zo’n drugsbeleidsplan moet investeren in veiligheid, preventie, een leefbare omgeving, begeleiding van dealers en gebruikers, het sociale weefsel, in de lichamelijke en geestelijke gezondheid… Een doorgedreven samenwerking met de omliggende steden is evenzeer nodig.