Stop Joris Demmink

Mededeling

Vrijdag 19 oktober 2012 stond er een grote advertentie in Trouw van Drs. J. Poot met bijgevoegde link;

http://petities.nl/petitie/burgerinitiatief-onderzoek-joris-demmink

Misschien handiger om die petitie te ondertekenen. Deze petitie loopt al geruime tijd en heeft op het moment van dit schrijven al bijna 5000 handtekeningen. Heb hem zelf inmiddels ook getekend.

 

Beste mensen,

Al bijna 15 jaar komen er steeds aanwijzingen naar boven dat onze secretaris generaal van justitie Joris Demmink betrokken is bij pedoseksuele praktijken, kinderporno en handel in seks met kinderen.

Er wordt systematisch geweigerd om zelfs maar onderzoek te doen naar deze zaak. Achtereenvolgens hebben Piet Hein Donner, Ernst Hirsch Balin en nu ook Ivo Opstelten de zaak van de hand  gedaan omdat ze de bewijzen niet substantieel genoeg vinden. Een hoogwaardigheidsbekleder behoort van onbesproken gedrag te zijn en moet dus bij de geringste twijfel direct op non-actief worden gezet totdat de zaak tot op de bodem is uitgezocht.

Helsinki committee

Inmiddels is  deze zaak internationaal onder de aandacht  gebracht en was er op 4 oktober een hoorzitting bij de Helsinki Commissie van het Amerikaanse congres en senaat. Er is overigens besloten naar aanleiding van de feiten die hierin naar voren zijn gebracht om een tweede zitting  te houden om de zaak verder te onderzoeken.

Deze man is de hoogste baas van justitie in dit land en in die hoedanigheid ook verantwoordelijk voor het functioneren van de Raad van Kinderbescherming waarvan bekend is dat kinderen bij  jeugdzorg 2 maal zoveel kans lopen om seksueel misbruikt te worden.

Mediastilte

In de grote media wordt deze zaak ook doodgezwegen dus wordt het hoog tijd dat wij als Nederlandse bevolking onze stem gaan verheffen om deze zaak uitgezocht te krijgen. Mochten deze aantijgingen waar zijn dan zijn de kinderen die toevertrouwd worden aan de Nederlandse staat niet veilig.

Resultaten van de commissie Samson zijn inmiddels openbaar gemaakt en de uitkomst is bedroevend.

Onderstaande link is de weblog van Joep Zander die deze zaak al langer volgt. Ik zou de  handtekeningen voor deze petitie graag willen overhandigen aan Minister Ivo Opstelten van justitie en veiligheid maar dat heeft niet zoveel zin omdat het vrij duidelijk is dat de corruptie hoogtij viert in het Nederlandse justitiële orgaan.

Er moet dus een andere manier gevonden worden om ervoor te zorgen dat deze zaak wordt onderzocht door een onafhankelijke organisatie, desnoods buiten Nederland en ik vind dat wij als inwoners van Nederland de maatschappelijke plicht hebben om de aandacht te vestigen op deze zaak en te eisen dat hier iets aan wordt gedaan.

Onderzoek

Als de Nederlandse staat zelf niet bereid is om een onderzoek te starten naar deze zaak die verder strekt dan alleen Demmink dan zou je ook via een burgertribunaal de zaak kunnen afdwingen. Zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Opinietribunaal

Als wij d.m.v een petitie kunnen aantonen dat er brede steun onder de Nederlandse bevolking is om dit te organiseren, weet ik zeker dat wij ook de weg kunnen vinden naar invloedrijke personen uit onze samenleving (buiten de staat om) om dit te realiseren. In mijn eentje kan ik dat niet. Vandaar de vraag om vooral deze petitie te ondertekenen zodat er eindelijk eens een onafhankelijk onderzoek komt, niet alleen over de zaak Demmink maar ook over het functioneren van onze rechtsstaat in het algemeen. Gezien de verwikkelingen in deze zaak zeker geen overbodige luxe.

Pensioen

Binnenkort gaat Joris met pensioen en het zou fijn zijn als hij niet verdwijnt naar een land zonder uitleveringsverdrag met Nederland voor deze zaak tot de bodem is uitgezocht! Ik ben bang dat een reisverbod er niet in zit. Daarvoor is het een te korte termijn en dat moet van de staat uitgaan en wij weten al dat we daar niets van hoeven te verwachten.

Conclusie

Wat ik wil is een burgertribunaal waarin niet alleen de zaak Demmink wordt onderzocht maar de hele gang van zaken in ons rechtssyteem. Het feit dat dit zoveel jaren kan slepen zonder consequenties voor de verdachte duidt op een diepgaande corruptie in ons rechtssysteem.

http://joepzander.wordpress.com/2012/10/05/staat-versus-zijn-kinderen/

http://www.dagelijksestandaard.nl/2012/10/nederlandse-media-gemuilkorfd-over-zaak-joris-demmink

http://arrestdemmink.com

http://ttturbbullance.wordpress.com/2012/10/10/stop-joris-demmink/