Duurzame Daklozen Opvang

Van_Koud_Naar_Beter.png

De Nederlandse overheid dient goed voor de burgers te zorgen. Zij mag de Nederlandse burgers niet uitbuiten of onderdrukken. Hiervoor heeft zij de Universele Verklaring Rechten Mens getekend 1995 en de Conventie op de Rechten van Personen met een Handicap 2016. Op dit moment houden de gemeenten die zeggen in opdracht van de Nederlandse Wet te werken zich nog niet aan die universele verdragen. In 2014 veroordeelde de Europese Raad nog het mensen schendende beleid van Nederland en andere professionele controle organen daarna opnieuw.

Bekijk het voorbeeld van: Arnhem Achter De Schermen

Van_Koud_Naar_Beter.png

Mensen komen onnodig dieper in de problemen; Terwijl velen banen kwijtraken, diep in financiële schulden raken, daarbij sommige hun hypotheek niet meer kunnen betalen, door schuldeisers op straat gezet worden met gezinnen en al, mensen door de bomen van alle regels het bos niet meer zien, in paniek raken, geen familie hebben om op terug te vallen, in eenzaamheid leven, en dan al het verdriet maar proberen te verzuipen of anderzijds te verdoven en daardoor in nog meer problemen raken claimen mensen die financieel wel gesteld zijn dat het goed gaat met de lokale economie. Daar merkt de gewone burger heel weinig van, de minder bedeelde nog minder. Als stem voor wiens stem monddood wordt gemaakt, als bevrijding voor wie onderdrukt wordt heeft MOVOD HOPE er voor gekozen om voor de armen en minder bedeelden op te komen. Dit doen wij met steun vanuit het Brits Koningshuis en allen die achter ons staan.

Motto_Betreft_Daklozen.png

Er zijn al verschillende burger en professionele initiatieven gestart echter is het project eenmaal op gang dan komen de problemen; De ene organisatie werkt met hart en ziel voor de minderbedeelde maar moet er mee stoppen omdat het financieel niet haalbaar is en het maar geen subsidie van de gemeente krijgt, de andere organisatie haalt maar subsidie binnen en gaat er van op vakantie waardoor er nog steeds niemand geholpen wordt; DOORBREEK deze eindeloze elende en pleit bij je overheid voor een 3R Daklozen Opvang die staat voor;

1. Rehabilitatie: Medisch herstel van het zware leven op straat,

2. Reformatie: Het afleren van destructieve levenspatronen, bijvoorbeeld een verslaving, en het aanleren van productieve levenspatronen bijvoorbeeld werk,

3. Re-integratie: Sta ze bij in de regie over hun eigen leven terug te winnen en geef ze financiële educatie en een baan waarbij ze leren voorzien in hun eigen bestaan! Hierbij vinden we belangrijk dat vanuit het Rijk gefinancierd en vanuit de overheid geregeld het volgende gratis wordt aangeboden aan de mens in nood:

Rehabilitatie:

  • Een humaan en universeel model met universele regels en afspraken; dus in elke stad, gemeente of plek dezelfde voorwaarden zodat de mensen weten waar ze aan toe zijn.
  • Brand-, hygiëne-, en persoonsveiligheid gewaarborgd voor cliënten en personeel.
  • Slachtoffers en daders scheiden; psychisch kwetsbaar, verslaafden, en ex-gedetineerden gescheiden,
  • Vanaf 5 graden Celsius en alles daaronder iedereen opvangen die maar een slaapplek nodig heeft,
  • Controle dat in medisch noodzakelijke basisbehoeften; slaapplek, passend voedsel, warmte, en eerste hulp / medische zorg wordt voorzien!

Reformatie: Het hele jaar door kan men rekenen op steun in de vorm van;

  • Afkick klinieken,
  • Financiële en administratieve educatie,
  • Motiverend mentorschap in zelfregie,
  • Geregistreerde doorverwijzing naar specialistische zorg met vervolg afspraken en evaluatie gesprekken die een verstandshouding van vertrouwen met de mensen stimuleren,

Re-integratie:

  • Interne trajecten aanbieden van vrijwillig meehelpen met het functioneren van de faciliteit tot en met; Serieuze doorgroei mogelijkheden met: Gelijk werk krijgt gelijk betaald en daarmee een duurzaam uitzicht op een woning omdat ze middels de faciliteit hebben geleerd om goed voor zichzelf en eventueel gezin te zorgen.

Wil je verder meehelpen? Download dan de schriftelijke petitie en haal handtekeningen op in jouw regio. Zend volledig ingevulde petitie formulieren naar het postadres van MOVOD HOPE Afd. Nederland zoals vermeld op de petitieformulieren. Bij voorbaat DANK!

Van_Koud_Naar_Beter.png

Kijk voor meer informatie over wat we doen op: bit.do/straatzicht

Van_Koud_Naar_Beter.png

 

 

 

 

 


MOVOD HOPE Dept. Holland, Remco PK.    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik MOVOD HOPE Dept. Holland, Remco PK. om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...