Dorp raakt rustig rondje Rottedijk kwijt

molen1.jpgUw rustige wandeling verdwijnt

De Rottedijk is voor de bewoners van Moerkapelle en andere recreanten al tientallen jaren een rustig wandelgebied langs de zes 17e-eeuwse cultuurhistorisch waardevolle molens. De Rottedijk is een doodlopende weg en is daarom voor (snel) recreatief fietsverkeer niet aantrekkelijk.

Dit verandert ingrijpend als Recreatieschap Rottemeren en de gemeenten Zuidplas / Lansingerland hun zin krijgen. Zij zijn namelijk van plan om het recreatief fietspad dat van Rotterdam langs de Rotte naar Moerkapelle loopt, met het Bentwoud te verbinden door OVER de Rottedijk een doorgaand fietspad genaamd Verlengde Molengangenpad aan te leggen. Terwijl uit gemeentelijk onderzoek uit 2016 blijkt dat de Rottedijk “over de volle lengte te smal is om het lokale verkeer en de fietsersstroom veilig te combineren.” Om die reden besloten ze in 2017 ook voor een fietspad aan de overzijde van de Rotte.

Dit Verlengde Molengangenpad betekent natuurlijk dat er intensief fietsverkeer komt. En dus dat een rustige en veilige wandeling over de Rottedijk onmogelijk wordt. In de plannen wordt op geen enkele manier rekening gehouden met de inwoners van Moerkapelle die er graag een ommetje maken: cliënten van de Eersteling, bewoners van Beth San, ouders met jonge kinderen en recreatieve wandelaars die juist vanwege het oorspronkelijke rustige karakter van dit gebied ongestoord gebruik maken van deze route. De belangen van wandelaars worden in dit plan volkomen ondergeschikt gemaakt aan die van de fietsers. Wij, als inwoners van Moerkapelle, willen het mooie en rustige wandelpad langs de Rotte over de Rottedijk niet kwijtraken aan horden fietsers/wielrenners.

Welk probleem lost dit eigenlijk op?

De planmakers zien als probleem: “Het huidige fietspad eindigt nu bij de Moerkapelse zijde. Het Verlengde Molengangpad is de laatste ontbrekende schakel in de verbinding met het Bentwoud.”

Geschetst probleem bestaat helemaal niet. Het recreatief fietspad dat van Rotterdam langs de Rotte naar Moerkapelle loopt eindigt niet bij de Moerkapelse zijde. Fietsers die de Moerkapelse Zijde oversteken, zien aan het begin van de Rottedijk een groot bord van fietsroutenetwerk Groene Hart.  En daarop worden fietsers via de Herenweg keurig naar het Bentwoud geleid.  

Nieuwe snelfietsroute aan overzijde Rotte

Terwijl ze claimt dat fietsers het Verlengde Molengangenpad “niet intensief“ zullen gebruiken, presenteerde het Recreatieschap begin 2021 het Ontwikkelplan Landschapspark De Rotte. Daarin wordt bij de Oorsprong van de Rotte “voor racefietsers een aparte snelfietsroute naast de dijken ontwikkeld zodat het conflict tussen snelle en recreatieve fietsers op de Rottedijk vermindert”.

U leest het goed: aan de overzijde van de Rotte, vlak naast het Verlengde Molengangenpad, nog een fietspad richting Bentwoud om op de Rottedijk een probleem tussen fietsers te verminderen. Dit Ontwikkelplan bevestigt dat het Verlengde Molengangenpad wel intensief fietsverkeer veroorzaakt. En dit probleem tussen fietsers onderling op de Rottedijk, geeft natuurlijk ook problemen tussen fietsers en wandelaars

Uw hulp is nodig

Wij hebben uw hulp nodig om invloed uit te oefenen op de overbodige plannen die er nu liggen. Teken daarom PER PERSOON en bij voorkeur voor 1 april,  onze petitie zodat de Rottedijk een veilige wandelroute blijft!


Comité "De Rottedijk moet veilig blijven"    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Comité "De Rottedijk moet veilig blijven" om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...