Door met humanitaire hulp en transport naar Oekraïne! Teken deze petitie!

Salland voor Oekraïne doet een dringende oproep aan alle officiële instanties de noodzakelijke humanitaire hulp voor, aan en in Oekraïne op gang te houden, om deze zo snel mogelijk te voorzien van duidelijke reglementen. Het inzamelen en vervoeren van goederen naar Oekraïne is zeker met het oog op de komende strenge wintermaanden in Oekraïne (waarbij hulp voor hen die totaal afhankelijk zijn van giften van vele hulporganisaties) van LEVENSBELANG!

Aan allen die de humanitaire hulp en transport van noodzakelijke hulpgoederen naar Oekraïne willen laten doorgaan!

De humanitaire hulp en het transport van noodzakelijke hulpgoederen naar Oekraïne moet niet stil komen te liggen. Zeker met het oog op de aankomende strenge wintermaanden is dit van levensbelang.

Teken de petitie om te zorgen dat dit kan doorgaan! Doe mee en teken de petitie VOOR om humanitaire hulpgoederen en transport naar Oekraïne zo spoedig mogelijk te laten doorgaan voor al die goede doelen organisaties die nu tijdelijk of zelfs geheel moeten stoppen. We kunnen geen vertragingen permitteren!

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Salland voor Oekraïne om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...