DoeNietZoMall

 

 

Actiegroep DoeNietZoMall

www.doenietzomall.nl

 

Met deze petitie richten wij ons tot de leden van de gemeenteraad Zoetermeer en roepen hen op de thans bestaande plannen tot realisatie van de Holland Outlet Mall (hierna: HOM) op de locatie van het Woonhart af te wijzen.

Wij, verontruste inwoners van Zoetermeer, maar ook verontruste belanghebbenden van buiten Zoetermeer, constateren:

  • dat de HOM een massaal winkelcentrum wordt met naar verwachting 7 miljoen bezoekers per jaar;
  • dat daardoor jaarlijks 2,5 á 3 miljoen extra auto’s de stad in en uit zullen rijden;
  • dat op basis van de plannen er een tekort van 2.000 parkeerplaatsen zal zijn;
  • dat al dat extra verkeer en 2.000 parkeerplaatsen tekort leidt tot zeer veel overlast in de stad;
  • dat verkeersveiligheid in omliggende woonwijken zwaar onder druk komt te staan;
  • dat bereikbaarheid van woonwijken en de voorzieningen fors zal verslechteren;
  • dat ernstige aantasting van het leefmilieu wordt verwacht door 2,5 á 3 miljoen extra auto’s;


Verzoeken de gemeenteraad van Zoetermeer de voorliggende plannen thans af te wijzen en ook geen verdere en aanvullende onderzoeken te laten verrichten (weggegooid geld) naar de haalbaarheid, van door de bevolking van Zoetermeer ongewenste bouwplannen.

 

Voer een toelichting op de petitie klik HIER


John van Alphen namens DoeNietZoMall    Neem contact op met de schrijver van de petitie