DoeNietZoMall

 

 

Actiegroep DoeNietZoMall

www.doenietzomall.nl

 

Met deze petitie richten wij ons tot de leden van de gemeenteraad Zoetermeer en roepen hen op de thans bestaande plannen tot realisatie van de Holland Outlet Mall (hierna: HOM) op de locatie van het Woonhart af te wijzen.

Wij, verontruste inwoners van Zoetermeer, maar ook verontruste belanghebbenden van buiten Zoetermeer, constateren:

  • dat de HOM een massaal winkelcentrum wordt met naar verwachting 7 miljoen bezoekers per jaar;
  • dat daardoor jaarlijks 2,5 á 3 miljoen extra auto’s de stad in en uit zullen rijden;
  • dat op basis van de plannen er een tekort van 2.000 parkeerplaatsen zal zijn;
  • dat al dat extra verkeer en 2.000 parkeerplaatsen tekort leidt tot zeer veel overlast in de stad;
  • dat verkeersveiligheid in omliggende woonwijken zwaar onder druk komt te staan;
  • dat bereikbaarheid van woonwijken en de voorzieningen fors zal verslechteren;
  • dat ernstige aantasting van het leefmilieu wordt verwacht door 2,5 á 3 miljoen extra auto’s;


Verzoeken de gemeenteraad van Zoetermeer de voorliggende plannen thans af te wijzen en ook geen verdere en aanvullende onderzoeken te laten verrichten (weggegooid geld) naar de haalbaarheid, van door de bevolking van Zoetermeer ongewenste bouwplannen.

 

Voer een toelichting op de petitie klik HIER


John van Alphen namens DoeNietZoMall    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik John van Alphen namens DoeNietZoMall om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...