DINAMO moet blijven

De minister heeft de intentie om onze Vlaamse subsidies nog dit jaar stop te zetten. Zo verliezen we op minder dan 8 maanden tijd 1/3 van onze middelen wat een ernstige bedreiging is voor het voortbestaan van DINAMO.

We wisten dat onze Vlaamse subsidies bedreigd waren maar we kregen van de vorige minister een afbouwplan. Zo konden we een grondige herdenking van onze organisatie mogelijk maken. Nu spreekt de minister de intentie uit om deze subsidies nog dit jaar stop te zetten.

Aan de heer Minister-President, wij hopen dat u uw intentie om de subsidies vroegtijdig stop te zetten, wil herzien. Wij durven u tevens vragen om ook de beslissing over de afbouw over 3 jaar te willen terugdraaien zodat de middelen, die voor DINAMO bestemd waren, blijven toekomen aan onze organisatie. Alleen zo is er een toekomst voor DINAMO mogelijk.


bieke.suykerbuyk@warande.be    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen geef ik bieke.suykerbuyk@warande.be toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...