Dierenpolitiemoet blijven

'Dierenpolitie dreigt ten onder te gaan'

De dierenpolitie verkeert in financieel zwaar weer en dreigt ten onder te gaan aan bezuinigingen en reorganisaties. Dierenagenten worden steeds meer ingezet voor ander politiewerk en bovendien is de aanwas van nieuwe 'animal cops' minimaal. Dit meldt De Persdienst vandaag, de landelijke redactie van regionale dagbladen.
Aanvankelijk zouden er vijfhonderd fulltime dierenagenten komen. Inmiddels is dat aantal naar beneden bijgesteld en worden agenten opgeleid tot 'taakaccenthouder', waarbij de jacht op dierenbeulen onderdeel is van het takenpakket. Van de 160 dierenagenten krijgt bijna de helft nauwelijks tijd om af te gaan op meldingen van mishandelde en verwaarloosde dieren, zegt directeur van de Dierenbescherming, Frank Dales.

Volgens Dales raakt hun werk 'ondergesneeuwd' door de personele reorganisaties van de Nationale Politie. Hij wil dat er een vastgestelde tijd komt voor agenten om de dierenbeulen op te sporen. 'Nu is daar niets over afgesproken en dat gaat ten koste van de aanpak van dierenleed", verklaart Dales tegenover De Persdienst.

Volgens PVV-Kamerlid Dion Graus, die zich van meet af aan hardmaakte voor de komst van de dierenpolitie, krijgen dierenbeulen vrij spel. Hij kaart het onderwerp binnenkort aan in de Tweede Kamer.

De Nationale Politie stelt dat inzet van dierenagenten 'sterk wisselt en afhankelijk is van het werkaanbod en prioriteiten'.

Landelijke Expertisecentrum Dierenwelzijn opgedoekt
De landelijke eenheid van de politie maakte vandaag ook bekend dat het Landelijke Expertisecentrum Dierenwelzijn per 1 januari is opgedoekt. Het expertisecentrum heeft vier jaar bestaan als vraagbaak en kenniscentrum over dierenwelzijn en leverde ook ondersteuning aan de dierenpolitie.

Het kenniscentrum kreeg vooral bekendheid door de paardenmishandelingen. Al meer dan een jaar takelen een of meer tot nu onbekenden merries toe door ze in en rond de geslachtsdelen te steken. Het kenniscentrum in Driebergen ontdekte dat zich overal in het land vergelijkbare incidenten voordeden

Wij hebben 40.000 hantekeningen nodig om de dierenpolitie hun werk te laten doen in nederland. en dierenleed harde aan te pakken.

Als we 40.000 hantekeningen hebben zullen we deze petitie overhandigen aan de 2de kamer.

DE KEUS IS NU AAN U

Wij

Vinden dat de dieren politie MOET blijven. Dierenbeulen kunnen ook gevaarlijk zijn voor mensen.

 

constateren

door de komst van de dierenpolitie is het welzijn van dieren aanzienlijk verbeterd.

De dierenpolitie treed op tegen dierenleed.

Als de dierenpolitie zou verdwijnen zijn we weer terug naar af, met alle gevolgen van dien

 

en verzoeken

Wij verzoeken u om zich hoe dan ook sterk te maken voor het behoud van de dieren-politie in Nederland.

Vergeet niet uw hantekening te bevestigen via uw email.