Dieetzorg is basiszorg!

Het besluit van minister Schippers om dieetzorg uit het basispakket te schrappen heeft tot zeer grote verontwaardiging en onbegrip geleid, niet alleen onder diëtisten, maar ook artsen, praktijkondersteuners en cliënten.

Dieetzorg uit de basiszorg halen leidt niet tot bezuinigingen, maar juist tot méér kosten in de gezondheidszorg!

De kwaliteit van de diëtist ligt vooral op het vlak van de medisch gerelateerde voedingsproblematiek, waarvoor na een
4 jarige HBO opleiding diverse post-HBO opleidingen worden gevolgd om kennis en inzichten op hoog niveau te houden.
De diëtist is daarmee en volwaardige medebehandelaar in de 1e en 2e lijns gezondheidszorg.
De multidisciplinaire zorg in de 1e lijn van diëtisten met huisartsen, fysiotherapeuten, orthopedagogen en psychologen werpt inmiddels zijn vruchten af. De korte lijnen leiden tot snelle afstemming en waar nodig bijstelling of aanpassing van behandelplannen en/of medicatie, daarmee tot verbetering van gezondheid en welbevinden van de cliënt.

Gezonde voeding is dè basis voor een goede gezondheid, daar is iedereen het over eens.
Maar "eigen verantwoordelijkheid?" Daar kunnen we ons wel in vinden, maar tot op zekere hoogte.
Voor mensen met een aangeboren aandoening, zoals voedselallergie en coeliakie, maar ook andere maag/darmziekten,
denk aan colitis ulcerosa, ziekte van Crohn, IBS is gezond eten ondoenlijk zonder deskundige begeleiding van een diëtist.

Ook mensen met ondergewicht, nierziekten, A.L.S., oncologische aandoeningen, ziekte van Parkinsson en decubitus zijn aangewezen op specialistische zorg van de diëtist.
Ook eigen verantwoordelijkheid?

Zonder goede dieetadvisering is ziekenhuisopname voor veel van deze mensen bijna onvermijdelijk.
Echter één dag ziekenhuisopname kost veel meer dan de begeleiding van de diëtist voor een héél jaar!

Daarnaast nemen ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid toe wanneer mensen niet de dieetzorg krijgen die ze nodig hebben.

Wat te denken van de cliënt met fors overgewicht, hypertensie en gestoorde glucosetolerantie:"U wilt naar de dietist?
Dat moet u wel zelf betalen. Nog 10 kg erbij en u komt in aanmerking voor volledige vergoeding van een gastric bypass".
Ook kinderen met overgewicht worden aan hun lot overgelaten, terwijl deze groep juist als een enorm gezondheidsprobleem wordt gezien. Het kind met overgewicht van vandaag is de hartpatient van morgen...
Dit is toch de gezondheidszorg op zijn kop!

Voor mensen met een beperkt inkomen wordt de drempel om naar de diëtist te gaan wel heel erg hoog wanneer ze de kosten zelf moeten gaan betalen. Dit terwijl onder deze groep de behoefte aan dieetzorg groot is door het gebrek aan kennis en inzicht. Ook eigen verantwoordelijkheid?

Dit kan niet de bedoeling zijn, dieetzorg is en blijft basiszorg!

 

Ieder deze mening deelt, onderteken en verspreidt deze petitie onder collega's, cliënten en betrokkenen!

 

Ondertekend,

Drentse Diëtisten Vereniging (DDV)