Den Haag PvdA Vrij

Wij

De lokale politieke partij Groep de Mos / Ouderen Partij en vele inwoners van Den Haag en Scheveningen

constateren

Dat de PvdA haar leus 'Samen Sterk en Scociaal' te grabbel heeft gegooid voor een plek op het pluche en daarbij de menselijke maat totaal uit het oog is verloren.

wij constateren voorts dat

  • de armoede in onze stad onder PvdA-bewind is toegenomen, met als triest dieptepunt de Schilderswijk, door het CBS bestempeld tot armste wijk van Nederland,
  • het in veel Haagse wijken vijf voor twaalf is als het gaat om zaken als werkloosheid, onveiligheid,  een toename van jeugdbendes en verloedering,
  • ouderen in onze stad door de PvdA keihard zijn vergeten, met als trieste dieptepunten het wegbezuinigen van het Ouderenfonds, de buurthuizen en de bibliotheken,
  • betaald parkeren over steeds meer wijken is uitgebreid en dat de PvdA in heel Den Haag betaald parkeren wil invoeren om de Haagse automobielgebruiker verder financieel uit te kleden,
  • de PvdA ten tijde van crisis oogluikend toelaat dat het stadsbestuur vele (kleine) ondernemers het leven zuur maakt door o.a. een anti-kioskenbeleid, het blijvend weigeren van steun aan de marktkooplui op de Haagse Markt en het laten verpauperen van vele Haagse winkelgebieden,
  • de PvdA kiest voor stenen in plaats van mensen, met als triest dieptepunt de plannen voor het cultuurpaleis aan Het Spui, een miljoenen verslindend project waar 80% van de stad tegen is,
  • Scheveningen-Haven door PvdA-wethouder Norder om zeep wordt geholpen door huizenbouw, een 90 meter hoge hoteltoren en een Oeververbinding, allen plannen die op Scheveningen totaal geen draagvlak hebben,
  • de burgers er bij de sociaal-democraten allang niet meer toe doen, getuige het feit dat buurtorganisaties worden wegbezuinigd en prestigeprojecten en andere PvdA-kindjes, zoals de realisatie van het inhumane Polenhotel, tegen de wil van het volk, worden doorgedrukt,
verzoeken
de PvdA vriendelijk, doch dringend, liefst nog voor 19 maart 2014, de dag van de gemeenteraadsverkiezingen, de eer aan zichzelf te houden door de koffers te pakken en de stad met gezwinde spoed te  verlaten,
en verzoeken voorts
in hun overvolle verhuisdozen alle voor Den Haag en Scheveningen intens slechte plannen, welke de stad van Vrede en Recht  veranderen in stad van Onvrede en Onrecht, mee te nemen, zodat een PvdA Vrij Den Haag opgelucht adem kan halen en we terug kunnen naar de menselijke maat in onze mooie stad.

Groep de Mos / Ouderen Partij    Neem contact op met de schrijver van de petitie