De wolf moet beschermd blijven

De EU heeft het voornemen om binnen de EU de beschermde status van de wolf te verminderen. De wolf zou gevaarlijk zijn voor het vee, de mens en zou bij te grote aantallen voor inteelt kunnen zorgen. Loslopend vee kan met goede wil en inzet van middelen afdoende beschermd worden en er zijn geen gevallen bekend dat de wolf mensen aanvalt. Zou dat wel gebeuren dan is de mens de schuld, niet de wolf. Wolven herkennen elkaars familieband aan de geur en gaan geen relaties aan met familie. Die argumenten zijn dus grote onzin. De wolf beheert de natuur veel beter dan jagers, vandaar dat de jagerslobby de wolf als concurrent beschouwt en niet alleen het "jachtwild", maar ook de wolf dood moet. Laat dit niet gebeuren en teken alsjeblieft deze petitie.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik A.G. Hol om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...