De Sneldienst van De Lijn moet blijven !!

We vernemen in de media dat, in het kader van opgelegde besparingen door de Vlaamse Regering, er (vergevorderde) plannen bestaan om de Sneldienst – lijnen 178 en 68 op korte termijn af te schaffen.

Wij begrijpen dat de huidige economische toestand iedereen noodzaakt om de beschikbare budgetten beter te besteden en te besparen, waar mogelijk.  Wij zijn het echter niet eens dat de besparingen volledig ten koste zijn van de Sneldienst en daarom sturen we deze petitie rond voor het behoud van de Sneldienst van De Lijn.

Ons inziens is het mogelijk te besparen door een herschikking van de aangeboden dienstregeling en/of het genereren van extra inkomsten.

Vind u ook dat de Sneldienst van De Lijn moet blijven? Teken dan samen met ons deze petitie en stuur de mail (die u ontving) door aan collega’s, familie, vrienden en kennissen.