De maat is vol! Geen racisten/antisemieten in de 2e Kamer.

DE MAAT IS VOL! GEEN RACISTEN/ANTISEMIETEN IN DE 2E KAMER,

 

Recent is er door Elseviers Weekblad bekend geworden dat ook Thierry Baudet en andere leden van het FvD zich schuldig hebben gemaakt aan racistische uitspraken. Een en ander via Twitter. En zoals te doen gebruikelijk,  wordt dit wederom ontkend door Baudet.

Al eerder verschenen er racistische en antisemitischen uitspraken van de jongerenafdeling van Forum voor Democratie. Deze werden noch ontkend, noch ontkracht door het dagelijks bestuur van FvD. Wel trokken diverse mensen zich terug. Maar Thierry Baudet bestempelde het een beetje als puberaal gedrag.

Hiervoor waren er al veelvuldig racistische en antisemitische tweets verschenen van een voormalig lid van FvD, Annabel Nanninga, thans Raadslid voor de gemeente Amsterdam.

Dit kan en mág niet langer geaccepteerd worden. Tot hier en niet verder. Wij accepteren niet dat er racisten/antisemieten in de 2e Kamer zitten. Wij accepteren niet dat in de 2e Kamer racisten de mogelijkheid geboden wordt hun racistische en antisemitische gif te spuien.

TOT HIER EN NIET VERDER!!!

 

WIJ ONDERGETEKENDEN CONSTATEREN:

 

* het FvD, bij monde van Thierry Baudet, nog steeds en bij herhaling, racistische, antisemitische en discriminerende taal bezigt 

* het FvD, bij monde van Thierry Baudet, nog steeds geen afstand neemt van racistische en antisemitische uitspraken door partijgenoten gebezigd 

* het FvD, bij monde van Thierry Baudet, nog steeds van mening is dat racistische uitspraken in de privésfeer zouden moeten kunnen

* het FvD, bij monde van Thierry Baudet, racistische uitspraken ziet als grappig bedoeld 

* het FvD in het recente verleden, o.a. door nu gemeente Raadslid Annabel Nanninga, racistische en antisemitische uitspraken heeft gebezigd

* racistische en discriminerende taal van het FvD betreft zowel op basis van ras, kleur, afkomst, religie, als wel gender/seksuele voorkeur

* het FvD door deze racistische en discriminerende uitspraken een reëel gevaar vormt voor de Nederlandse democratie en mensenrechten in het algemeen

* het FvD, o.a, bij monde van Thierry Baudet hiermee regelmatig en bewust, Art.1 van de Nederlandse Grondwet schendt

 

EN VERZOEKEN

 

De leden van de 2e Kamer en het Ministerie van Justitie:

* te erkennen en te veroordelen de racistische uitspraken zoals gedaan door Thierry Baudet en andere leden van het FvD

* zich in te spannen om te onderzoeken of genoemde partij en Thierry Baudet zich schuldig maken aan racistische discriminatie

* de mogelijkheden onderzoeken om genoemde partij en Thierry Baudet de toegang tot de 2e Kamer te ontzeggen

 

 

 

 

 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen geef ik Ronald Bant toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...