De hereniging van de tafels!

Hierbij vraag ik de leerlingen van OLS De Recon om deze petitie te ondertekenen. Waarom zou iemand deze petitie ondertekenen? Omdat de klassen 34TLa/b en 45Havo nu tijdens de pauzes opgesplitst zitten. Zoals iedereen van het college weet zijn de 3 eerder benoemde klassen gecht met elkaar, zowel de klassen als een geheel en de individuen binnen deze klassen. Vanwegen de recente verhuizing zijn de 3 klassen nu opgesplitst in de pauzen. Dit is veroorzaakt door de tafel indeling in de aula. Hierbij verzoek ik om de tafels in de linker hoek bij het achterste gedeelte van het gebouw samen te duwen en mogelijk een 3e tafel hierbij te voegen. De reden dje gegeven is voor waarom dit niet zou kunnen is dat het samenvoegen van de tafels de 1 van de nooduitgangen zal belemmeren. Bij het samen voegen van 2 tafels is tezien dat het niet aleen niet in de weg staat maar dat er zelfs meer ruimten overblijft. Deze ruimten zou mogelijk genoeg zijn om zelfs een 3e tafel erbij te voegen zonder de obstructie van de nooduitgang.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Rayane om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...