De Fontein locatie hoofdweg moet blijven zoals het is!!

Het mag niet gebeuren dat locatie hoofdweg gaat samenvoegen met oranjestraat! De school is al jaren een super fijne, en gemoedelijke plek voor de kinderen en uiteraard de ouders! Laten we dit alsjeblieft zo houden! En met elkaar zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen om te laten zien dat we het absoluut niet eens zijn met de keuze die gemaakt is!!

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Anoniem om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...