De Diepe Straten en open kouter opnieuw bedreigd!

De Diepe Straten en open kouter opnieuw bedreigd!

Alle info ook op: http://reddediepestraten.be/

Reeds voor de derde keer in vijf jaar tijd wordt een aanvraag ingediend voor het ontginningsgebied Ter Duyst in Ninove. Deze keer geen megalomane aanvraag van een ontginningsbedrijf maar een aanvraag van de firma De Meuter, gespecialiseerd in grondverzet, voor de opvulling van de zuidelijke put.

Deze nieuwe aanvraag omvat het opvullen van de kleinste reeds ontgonnen put met meer dan 122.000m³ "zuivere" grond.

Het zwaar vrachtvervoer dat gepaard gaat met deze opvulling volgt de route Denderhoutembaan - Lindendreef - Galgenveldbaan om dan ofwel via de Lebekestraat en de dorpskern van Outer naar de N8 ofwel via de Groenstraat naar de Geraardsbergsesteenweg (N460) te rijden. Van een inrichting als bos, conform de bestemming recreatief groengebied, is geen sprake meer.

Waarom zijn we hiertegen gekant?

- de inrichting van het ontginningsgebied moet als één geheel worden behandeld. Deze aanvraag splitst een deel van het volledige gebied van meer 10ha af. Op deze manier worden moeilijkere procedures en zwaardere aanvragen met meer onderzoek naar de effecten op de omgeving, vermeden. Indien dit passeert, zal dit een precedent zijn en zal een volgende aanvraag enkel handelen over het vullen van een ander deel en zo voort totdat het hele gebied is opgevuld

- de holle weg, de Diepe Straten, is een zeer kwetsbaar gebied en een beschermd landschap. Zwaar vrachtvervoer grenzend aan dit gebied zal negatieve gevolgen hebben, wat compleet wordt genegeerd in de aanvraag;

- met de bestaande putten is er gedurende de laatste 20 jaar quasi niets gebeurd. In feite is de spontane verbossing dus al lang gestart. Nu eerst alles rooien en dan de putten gaan opvullen is totaal overbodig. Dit gebied kan perfect een recreatiegebied met natuur worden zonder de putten op te vullen en dan is het bijhorende transport niet nodig. Een win-win voor de omwonenden, recreanten en de natuur;

- het gehele gebied heeft als nabestemming recreatief stedelijk groengebied. Dit reduceren tot een onkruid/grasveld, zoals in de aanvraag voorgesteld, strookt niet met de voorziene bosuitbreiding. De volledige inrichting tot recreatief groengebied dient integraal deel uit te maken van de aanvraag.

- mobiliteit en verkeersveiligheid zijn grote knelpunten in dit dossier, al jarenlang worden nieuwe tracés verzonnen, maar de hinder blijft. De eerdere beloftes om de wijken rond Ter Duyst te ontzien, worden van tafel geveegd. Bovendien moet er 3x een fietspad worden gekruist én moeten de vrachtwagens steeds aan scholen voorbij rijden De afrijroute langs de Galgenveldbaan, een erkende en onverharde landbouwweg die intensief door recreanten worden gebruikt, is onverantwoord. Bovendien worden er nadien twee mogelijkheden geopperd, ofwel via de dorpskern van Outer ofwel via de Groenstraat naar de Geraardsbergsesteenweg (N460). Allebei wegen zonder voorzieningen voor zwakke weggebruikers. Extra gevaar dus;

- de jarenlange hinder en overlast voor omwonenden en iedereen die wel eens gaat wandelen/fietsen/paardrijden in de Diepe Straten en het omliggende gebied is onaanvaardbaar.

Het mag intussen duidelijk zijn dat er voor dit ontginningsgebied nood is aan één goed plan, zonder opvulling en met een snelle realisatie van de nabestemming zijnde recreatief groengebied. De vergunningsaanvraag dient dan ook te worden afgekeurd door de provincie Oost-Vlaanderen en de Stad Ninove.

Wij willen een leefbare omgeving!

Nog tot 7 april 2019 kan deze petitie worden ondertekend.