Het aanpassen van Centrale Examens.

Door het Covid-19 virus is de kwaliteit en kwantiteit van het onderwijs hard omlaag gegaan. Aangezien de CE's in opspraak zijn en weer moeten worden afgenomen is deze petitie nu gestart.

Minister Slob heeft gezegd dat leerlingen niet raar op moeten kijken als zij dit jaar blijven zitten. Dit staat in een artikel van de NOS: 'Minister Slob tegen leerlingen: houd rekening met zittenblijven.' Voor vele scholieren voelt dit waarschijnlijk als een mes in de rug: de opleiding waar zij in september mee zouden beginnen moeten zij voorlopig uit hun hoofd zetten, nog maar even een jaartje wachten. 

Aangezien er in het onderwijs nu wordt gekeken naar oplossingen voor de CE's is er een grote waarschijnlijkheid dat deze alsnog door zullen gaan, met alle gevolgen van dien. 

Wat mij en anderen een goed plan lijkt is het niet door laten gaan van examens. Alleen toetsen voor kernvakken als Nederlands, wiskunde en Engels vinden plaats, in aangepaste vorm conform het Covid-19 virus. Samengaand met deze toetsen moeten er toetsen/tentamens worden afgenomen die betrekking hebben tot de vervolgopleiding die middelbare scholieren willen gaan volgen. Met het toetsen op vakgebied zorg je ervoor dat een scholier niet kan worden afgerekend op vakken die geen invloed hebben op de vervolgopleiding. 

Het is namelijk zo: wanneer jij bezig gaat met een opleiding op het mbo, hbo of op de universiteit heb je vaak maar een deel van de leerstof die uit het middelbaar onderwijs komt nodig. Het zou dan heel erg jammer zijn wanneer jij, als examenkandidaat, wordt afgerekend op examens terwijl jij er niks aan kan doen! Door het Covid-virus is de kwaliteit van het onderwijs drastisch verminderd, waardoor een overgroot deel van de eindexamenleerlingen een grote kans heeft het niet te halen. Wanneer er vanuit het onderwijs toetsen worden gemaakt die betrekking hebben tot de vervolgopleiding die jij hebt gekozen kun jij niet afgerekend worden op vakken waar jij niet veel aan hebt!

Omdat er in het onderwijs nu overleg wordt gepleegd om te kijken wat haalbaar is moeten we zorgen dat deze vorm van toetsing ook ter bespreking komt, aangezien dit voor nu een van de betere oplossingen is. 

DEEL DEZE PETITIE!

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Kai om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...