De Boemel Waddinxveen

Gemeente Waddinxveen heeft besloten om de huur van locatie De Boemel van kinderopvang Quadrant per 1 juli 2021 op te zeggen. Er is geen alternatief geboden en daardoor verliezen 50 kinderen per genoemde datum een opvanplek. 

De kinderopvang in Waddinxveen staat onder grote druk. De wachtlijsten bij kinderopvangorganisaties en gastouders bedragen in veel gevallen nu al twee jaar. Daarbovenop komen nu de 50 kinderen van De Boemel. 

Gemeente Waddinxveen is er trots op om een snelgroeiende gemeente te zijn, maar dit besluit waardoor De Boemel moet sluiten, toont dat de gemeente niet voldoende aandacht heeft om deze groei goed te faciliteren. 

We verzoeken de gemeente dringend om passende alternatieven aan te dragen, zodat de kinderen van locatie De Boemel ook na 1 juli 2021 een geschikte opvangplek hebben waar zij met plezier naar toe kunnen gaan.


Oudercommissie van locatie De Boemel    Neem contact op met de schrijver van de petitie